Czytniki HID Mobile Access HF + LF (125kHz) + BLE (multiClass SE)

Czytniki obsługujące Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE) oraz technologię NFC (13,56MHz). Wersje 900PM obsługują także karty niskoczęstotliwościowe (125kHz) typu HID Prox. Obsługa standardów niskoczęstotliwościowych w tych czytnikach przynosi coś nowego w produktach firmy HID Global - obsługę standardów Unique (EM4102) oraz AWID. Wszystkie te 3 standardy obsługiwane są jednocześnie. Zamiennie zamiast tych trzech dostępna jest obsługa standardu Indala (9xxLM). Przy zakupie urządzeń prosimy o kontakt z Działem Technicznym (wsparcie systemów Kontroli Dostępu). Aby urządzenia poprawnie komunikowały się ze smartfonami konieczny jest zakup wirtualnych kart CRD633ZZ-XXXXX (dla systemów z samodzielnym zarządzaniem kartami) lub SEC9X-CRD-MAD-0985 (tylko dla systemów z zarządzaniem kart po stronie Ultrak Security Systems).

UWAGA: ZMIANY W SPOSOBIE DYSTRYBUCJI MOBILE ACCESS OD STYCZNIA 2017.
W przypadku systemów, gdzie docelowa liczba wydanych kart wirtualnych nie będzie przekraczała ok. 80 szt., ich zarządzaniem (nadawaniem numerów, wysyłką na urządzenia i odwoływaniem kart z urządzeń) może się nieodpłatnie zająć Ultrak Security Systems / ADI Global Polska. W takim przypadku zakupić należy zakupić karty CRD633ZZ-01212. Podczas określania ilości wydanych kart należy wziąć pod uwagę ok. 2-3 letnią perspektywę czasu i możliwy rozwój liczby użytkowników lub rotację kart.
W przypadku systemów, gdzie docelowa liczba wydanych kart (uwzględniając ok. 2-3 letnią perspektywę czasu) będzie przekraczała 80 szt. użytkownik końcowy systemu musi zarządzać kartami sam. Wyjściwo dla tych systemów właściwymi są karty CRD633ZZ-XXXXX, sprzedawane po 100 szt. Ostateczny symbol kart zostanie i tak indywidualnie ustalony. W takiej sytuacji, aby urządzenia poprawnie komunikowały się ze smartfonami konieczne jest wypełnienie specjalnego formularza dla firmy HID Global. Prosimy o kontakt z Działem Technicznym - wsparcie KD - w celu uzyskania formularza i jego wysyłki do firmy HID Global.

Najważniejszym skutkiem wprowadzonych zmian w sposobie dystrybucji jest fakt, że od teraz odbiorcy końcowi, którzy nie potrzebują wirtualnych kart w ilościach przekraczających 80 szt. nie są zobowiązani do zakupu pakietów minimalnych (100 szt.). Klient potrzebujący np. 6 kart wirtualnych będzie mógł kupić ich dokładnie 6. Jeśli zajdzie potrzeba, w przyszłości będzie mógł dokupić np. kolejne 3. Jedynym ograniczeniem będzie tu numeracja - przykładowe następne 3 karty mogą mieć dowolnie oddalone numery od tych zakupionych poprzednio, na co klient nie będzie miał niestety wpływu. Te ograniczenia nie dotyczą użytkowników zarządzających kartami samodzielnie (bez pomocy Ultrak / ADI).