HID CRD633ZZ-XXXXX

CRD633ZZ-XXXXX
Wirtualne karty KD dla czytników HID Mobile Access, zakup min. 100szt. na użyt. końcowego

SEOS Mobile ID - wirtualne karty kontroli dostępu dla urządzeń mobilnych (smartfony/tablety), służące do obsługi czytników HID Mobile Access przez technologię NFC oraz Bluetooth 4.0 BLE. Sprzedaż w pakietach 100 szt. Zarządzanie przez klienta końcowego.

HID CRD633ZZ-XXXXX

SEOS Mobile ID - wirtualne karty kontroli dostępu dla urządzeń mobilnych (smartfony, tablety), służące do obsługi czytników HID Mobile Access (Mobile Enabled) poprzez technologię NFC (do 6-8cm) oraz Bluetooth 4.0 BLE (do 6m). Rozwiązanie jest dostępne dla platform Android (Bluetooth od wersji 4.3, NFC od wersji 4.4) oraz iOS 7+ (tylko Bluetooth, ze względu na blokadę NFC wyłącznie do płatności zbliżeniowych przez Apple). System Windows Phone na chwilę obecną nie posiada funkcjonalności wymaganej do działania tego rozwiązania (HCE). Platforma Windows Phone będzie obsługiwana, gdy do systemu operacyjnego wprowadzona zostanie wymagana funkcjonalność.

Wirtualne karty KD w wersji CRD633ZZ-XXXXX to produkt ściśle spersonalizowany, dlatego też ostateczny symbol katalogowy produktu jest ustalany indywidualnie pod zamówienie. Każdy klient końcowy (użytkownik/właściciel systemu) otrzymuje karty zabezpieczone indywidualnym kluczem szyfrowania iClass Elite Key / Mobile Key. Podczas zakupu obowiązuje wypełnienie formularza kontaktowego z danymi użytkownika/właściciela systemu wykorzystującego czytniki HID Mobile Access, aby możliwe było wydanie kluczy. Czytniki zakupowane do systemu wykorzystującego posiadane wirtualne karty są wyposażane w ten sam klucz Elite/Mobile. Dzięki temu nie ma możliwości, aby przypadkowa osoba z ulicy mając zainstalowaną aplikację HID na swoim smartfonie weszła nieuprawniona do chronionego obiektu, nawet jeśli przypadkiem numery jej kart pokrywają się z tymi stosowanymi w rozważanym miejscu. Na jednym smartfonie można przechowywać do 10 wirtualnych kart, należących do różnych instalacji (z różnymi kluczami szyfrującymi), a aplikacja automatycznie wybiera, której karty użyć z danym czytnikiem.

Po zakupie pakietu wirtualnych kart, użytkownik końcowy dostaje dane dostępowe do prowadzonego przez HID Global serwisu Managed Service Portal. Od 23 listopada 2015 roku dostęp do serwisu jest bezpłatny. Managed Service Portal to centralne, doskonale zabezpieczone miejsce, pozwalające na nadawanie wirtualnym kartom numerów oraz rozsyłanie ich na przenośne urządzenia wybranych pracowników. Następnie właściwe, nadane w portalu Managed Services numery kart należy wprowadzić lokalnie w swoim systemie Kontroli Dostępu. Od tego momentu system KD traktuje dane odczytane przez czytnik ze smartfonu lub tableta jak standardowe dane dostępowe z karty.

Unikatowość rozwiązania HID Global polega na:
- wykorzystaniu emulacji elementów bezpiecznych (emulacja karty SIM) w systemie operacyjnym urządzenia - jest niemalże niemożliwe włamanie się do takiego obiektu i odczyt danych z niego,
- wykorzystaniu własnej technologii SIO (Secure Identity Object) do wielowarstwowego zabezpieczenia danych dostępowych zapisanych w elementach bezpiecznych,
- korzystaniu tylko z bezpiecznych algorytmów szyfrowania, znajdujących się w aktualnych wykazach NIST (National Institute of Standards and Technology - amerykańska instytucja zajmująca się badaniem i aprobowaniem różnych rozwiązań technicznych).

Sprzedaż odbywa się wyłącznie w pakietach po min. 100 szt. Ponieważ produkt jest personalizowany (zróżnicowane klucze szyfrowania), pakiety są liczone osobno na każdego klienta końcowego (właściciela systemu KD).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym (wsparcie Kontroli Dostępu) oraz do zapoznania się z dokumentami z zakładki "Dokumentacja".


UWAGA: ZMIANY W SPOSOBIE DYSTRYBUCJI MOBILE ACCESS OD STYCZNIA 2017.
W przypadku systemów, gdzie docelowa liczba wydanych kart wirtualnych nie będzie przekraczała ok. 80 szt., ich zarządzaniem (nadawaniem numerów, wysyłką na urządzenia i odwoływaniem kart z urządzeń) może się nieodpłatnie zająć Ultrak Security Systems / ADI Global Polska. W takim przypadku zakupić należy zakupić karty CRD633ZZ-01212. Podczas określania ilości wydanych kart należy wziąć pod uwagę ok. 2-3 letnią perspektywę czasu i możliwy rozwój liczby użytkowników lub rotację kart.
W przypadku systemów, gdzie docelowa liczba wydanych kart (uwzględniając ok. 2-3 letnią perspektywę czasu) będzie przekraczała 80 szt. użytkownik końcowy systemu musi zarządzać kartami sam. W takiej sytuacji, aby urządzenia poprawnie komunikowały się ze smartfonami konieczne jest wypełnienie specjalnego formularza dla firmy HID Global. Prosimy o kontakt z Działem Technicznym - wsparcie KD - w celu uzyskania formularza i jego wysyłki do firmy HID Global.

Najważniejszym skutkiem wprowadzonych zmian w sposobie dystrybucji jest fakt, że od teraz odbiorcy końcowi, którzy nie potrzebują wirtualnych kart w ilościach przekraczających 80 szt. nie są zobowiązani do zakupu pakietów minimalnych (100 szt.). Klient potrzebujący np. 6 kart wirtualnych będzie mógł kupić ich dokładnie 6. Jeśli zajdzie potrzeba, w przyszłości będzie mógł dokupić np. kolejne 3. Jedynym ograniczeniem będzie tu numeracja - przykładowe następne 3 karty mogą mieć dowolnie oddalone numery od tych zakupionych poprzednio, na co klient nie będzie miał niestety wpływu. Te ograniczenia nie dotyczą użytkowników zarządzających kartami samodzielnie (bez pomocy Ultrak / ADI).

Parametry techniczne
Sprzedaż Pakiety po minimum 100 szt. (w związku z personalizacją kluczy sprzedaż jest rozliczana osobno dla każdego klienta końcowego / właściciela systemu KD)
Zarządzanie Poprzez portal HID Global Managed Services Portal
Uwagi Personalizowane klucze iClass Mobile / Elite Keys dla każdego klienta końcowego - wymagane wypełnienie specjalnego formularza
Uwaga! Towar niedostępny. Prosimy o kontakt w sprawie doboru zamiennika.