Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności i informacje na temat plików cookie

Ostatnia aktualizacja 24 maja 2018

Wstęp
 
Ultrak Security Systems Sp. zoo. („Firma”, „nasz”, „nas” lub „my”), „administrator danych” osobowych, które zbieramy o Użytkowniku zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, zobowiązuje się chronić prywatność Użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności przedstawia opis kroków, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, gdy odwiedza on nasze witryny lub korzysta z aplikacji internetowych zawierających link do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności (łącznie: „Witryny internetowe”) lub gdy się z nami kontaktuje. Opisuje ono sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe dotyczące Użytkownika, w tym rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych, cele, do których je wykorzystujemy, typy podmiotów zewnętrznych, którym je udostępniamy, oraz wszelkie prawa, jakie mogą Użytkownikowi przysługiwać w odniesieniu do takich informacji. Dane osobowe to informacje lub zestaw informacji, które pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje tylko wówczas, gdy Użytkownik odwiedza którąkolwiek z naszych Witryn zawierających link do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, lub gdy się z nami kontaktuje, na przykład wysyłając nam jakikolwiek komentarz, zapytanie bądź zgłoszenie do pomocy technicznej. Dane osobowe zebrane o Użytkowniku w związku z innymi witrynami internetowymi Firmy, produktami, usługami lub aplikacjami mobilnymi (w tym tymi udostępnionymi Użytkownikowi przez spółki należące do naszej grupy) mogą być objęte różnymi oświadczeniami o ochronie prywatności. Ważne jest zatem, aby zapoznać się z treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub ze wszelkimi innymi oświadczeniami o ochronie prywatności, jakie możemy przekazać Użytkownikowi w szczególnych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy jego dane osobowe, aby w pełni zdawał on sobie sprawę z tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy te dane.
 
Korzystając z naszych Witryn lub uzyskując do nich dostęp bądź kontaktując się z nami, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Korzystanie z naszych Witryn i wszelkich informacji, jakie Użytkownik udostępnia za ich pośrednictwem, podlega zawsze niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz obowiązującym warunkom i postanowieniom, mającym zastosowanie do rzeczonych Witryn.
 
WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG): MIESZKAŃCY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO MOGĄ BYĆ UPRAWNIENI DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC NIEKTÓRYCH TYPÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, OPISANYCH W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI, WŁĄCZNIE Z PRZYPADKAMI, GDY DZIAŁAMY W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB GDY PRZETWARZAMY JEGO DANE OSOBOWE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.W NIEKTÓRYCH WYPADKACH MOŻEMY WYKAZAĆ, ŻE POSIADAMY UZASADNIONE PODSTAWY DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WYSTOSOWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA WNIOSKU.
 
Użytkownik proszony jest o kliknięcie odpowiedniego linka na zamieszczonym poniżej wykazie w celu przejścia do interesującej go sekcji:
 1. Gromadzenie przez nas informacji 
 2. W jaki sposób wykorzystujemy informacje
 3. Podstawa prawna, w oparciu, o którą przetwarzamy dane Użytkownika
 4. Anonimizacja danych 
 5. Jak długo przechowujemy informacje 
 6. Ujawnianie informacji
 7. Międzynarodowe transfery danych 
 8. Bezpieczeństwo
 9. Pliki cookie
 10. Funkcja „Do not track” („Nie śledź)”
 11. Prawa Użytkownika
 12. Informacje dotyczące dzieci
 13. Linki do innych stron
 14. Skontaktuj się z nami
 
1) Gromadzenie przez nas informacji
 
a) Informacje zbierane bezpośrednio od Użytkownika.
Kiedy Użytkownik odwiedza nasze Witryny, możemy go poprosić o udostępnienie swoich danych osobowych w celu świadczenia żądanej usługi lub przeprowadzenia transakcji.
Użytkownik może również udostępnić niektóre dane osobowe przy kontaktowaniu się z nami (np. pisząc komentarz, przesyłając zapytanie lub zgłoszenie do pomocy technicznej) bądź zakładając konto w celu korzystania z naszych Witryn. 
 
Gromadzone przez nas informacje osobowe dotyczące Użytkownika, podczas gdy korzysta on z naszych Witryn mogą obejmować:           
 • Dane tożsamości, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adres pocztowy (zawierający nazwę ulicy, miasto, województwo, kod pocztowy i/lub kraj);
 • Dane rejestracyjne, takie jak informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji konta w celu korzystania z naszych Witryn, w tym nazwy użytkownika i hasła;
 • Dane rekrutacyjne, łącznie z informacjami przekazanymi w związku z wnioskiem lub zapytaniem o pracę (jak opisano poniżej);
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe i subskrypcje naszych publikacji;
 • Informacje finansowe, w tym dane karty kredytowej lub innego rachunku finansowego, umożliwiające nam ułatwianie Użytkownikowi dokonywania zakupu produktów i usług Firmy, które mogą być dostępne na naszych Witrynach;
 • Informacje dotyczące kontroli eksportu, takie jak narodowość i kraj zamieszkania, które pozwalają nam ustalić, czy zgodnie z prawem eksportowym użytkownik może otrzymywać informacje na temat niektórych technologii;
 • Dane transakcji, w tym zamówienia na nasze produkty i usługi, zapytania ich dotyczące oraz szczegóły dotyczące płatności uiszczanych na rzecz i przez Użytkownika;
 • Informacje dotyczące rejestracji udziału w określonych wydarzeniach, w tym informacje, jakie Użytkownik podaje przy wypełnianiu formularzy e-rejestracji; oraz
 • Opinie Użytkownika, w tym jego opinie dotyczące naszych Witryn, a także oferowanych przez nas produktów i usług ogółem.
Jeśli Użytkownik nie dostarczy nam wymaganych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć na jego rzecz żądanej usługi lub zrealizować danej transakcji.
 
b) Informacje, jakie zbieramy o Użytkowniku.
Zbieramy pewne informacje dotyczące wizyt Użytkownika na naszych Witrynach, w tym:
 • Dane dotyczące ich użytkowania, łącznie z informacjami dotyczącymi sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z naszych Witryn internetowych i tego, jakie strony przegląda, a także informacje o liczbie przesłanych bajtów, klikniętych linków, wyświetlonych materiałów, dacie i godzinie wizyty na danej Witrynie, strony internetowej, z której uzyskał dostęp do jednej z naszych Witryn, oraz o innych działaniach podjętych w obrębie tychże Witryn; i
 • Dane techniczne, takie jak adres IP (Internet Protocol), typ i możliwości przeglądarki oraz język i system operacyjny.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, jakich używamy na naszych Witrynach, należy zapoznać się z treścią zamieszczonej poniżej sekcji „Pliki cookie".
 
c) Dane geolokalizacyjne.
W przypadku niektórych Witryn, za wyraźną zgodą Użytkownika, możemy zbierać precyzyjne informacje w czasie rzeczywistym o lokalizacji (tj. geolokalizacji) urządzenia mobilnego Użytkownika.
Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Witryn.
Dane geolokalizacyjne urządzenia mobilnego Użytkownika mogą zostać ujawnione naszym usługodawcom, którzy mogą przetwarzać te informacje w związku ze świadczonymi w naszym imieniu usługami.
Po wyrażeniu zgody na gromadzenie danych dotyczących dokładnej, określonej w czasie rzeczywistym lokalizacji swojego urządzenia mobilnego, Użytkownik może odpowiednio modyfikować tę zgodę, zarządzając preferencjami dotyczącymi usług lokalizacyjnych za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia mobilnego.
 
d) Informacje zbierane od stron trzecich.
Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy zbierać dane osobowe dotyczące Użytkownika od stron trzecich, takich jak portale/aplikacje  społecznościowe. Dane te możemy łączyć z informacjami, jakie już o Użytkowniku posiadamy, w celu ulepszania i dopasowania naszych witryn do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz w innych celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 
2) W jaki sposób wykorzystujemy informacje
 
Możemy wykorzystywać informacje osobowe zebrane za pośrednictwem naszych Witryn lub podczas kontaktowania się z nami do celów obejmujących:
 • Usługi i transakcje.
  Możemy używać danych osobowych Użytkownika w celu dostarczania mu żądanych usług oraz realizacji transakcji, w tym między innymi w celu dostarczenia informacji na temat produktów i usług Firmy, które Użytkownik zakupił lub z których korzysta w jakikolwiek inny sposób, a także rejestracji zakupionych produktów, przetwarzania zamówień, obsługi roszczeń gwarancyjnych, wymiany instrukcji obsługi produktów, odpowiadania na zgłoszenia przesłane do obsługi klienta oraz ułatwiania procesu korzystania z naszych Witryn.
 • Zarządzanie i ochronę naszych Witryn i prowadzonej przez nas działalności.
  Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu ochrony naszych Witryn i prowadzonej przez nas działalności oraz zarządzania nimi, w tym rozwiązywania problemów, konserwacji systemu, udzielania wsparcia technicznego, raportowania i hostingu danych.
 • Usprawnienie prowadzonej przez nas działalności oraz doskonalenie naszych Witryn, produktów i usług.
  Dane osobowe Użytkownika możemy wykorzystywać do przeprowadzania analiz biznesowych lub w innych celach służących usprawnieniu działania spółki, naszych Witryn internetowych oraz produktów i usług (w tym nowych produktów i usług), np. poprzez dostosowanie naszych Witryn do indywidualnych preferencji lub zainteresowań Użytkownika.
 • Marketing.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu informowania go o produktach i usługach, jakimi może on być zainteresowany, oraz komunikowania się z nim w jakikolwiek inny sposób w kwestii naszych ofert, wydarzeń, bieżących wiadomości, ankiet, ofert specjalnych i wszelkich powiązanych tematów.
  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail w dowolnym momencie i może tego dokonać bezpłatnie, korzystając z linku „zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczonego w otrzymanych od nas e-mailem materiałach marketingowych, lub kontaktując się z nami za pomocą podanych informacji kontaktowych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie o prywatności.
  W zależności od kraju zamieszkania Użytkownik może również zrezygnować z innych otrzymywania innych rodzajów komunikacji marketingowej; aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Aplikacje na stanowiska pracy.
  W związku z zapytaniem lub wnioskiem o pracę, Użytkownik może udostępnić nam dotyczące go informacje, takie jak życiorys/curriculum vitae, referencje zawodowe, informacje o wykształceniu i przeszłości zawodowej oraz informacje o szkoleniach zawodowych i certyfikatach.
  My i członkowie naszej grupy możemy wykorzystywać te informacje w celach związanych z kwestiami dotyczącymi zatrudnienia, oraz w innych przypadkach określonych w dowolnym innym osobnym oświadczeniu o ochronie prywatności lub innym powiadomieniu udostępnionym w związku ze złożoną przez Użytkownika aplikacją.
 • Badania i analizy.
  Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do prowadzenia badań i analiz, które pomogą nam przeanalizować jego preferencje zakupowe, identyfikować produkty i usługi najlepiej odpowiadające jego wymaganiom, oraz mierzyć skuteczność udostępnianych przez nas reklam.
 • Egzekwowanie prawa:
  Możemy wykorzystywać zebrane przez nas informacje o celów wykrywania, zapobiegania i reagowania na oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej i postanowień niniejszego regulaminu, naruszenia prawa lub inne przypadki niewłaściwego korzystania z naszych witryn internetowych.
 
W zakresie dozwolonym prawem, możemy łączyć informacje gromadzone za pośrednictwem naszych Witryn z innymi posiadanymi przez nas informacjami (takimi jak informacje o korzystaniu przez Użytkownika z naszych produktów i usług) w celu zapewnienia mu lepszej i bardziej spójnej obsługi podczas jego interakcji z nami lub w innych celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 
3) Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy dane Użytkownika 
 
Jeśli jest to wymagane przepisami prawa, zawsze zapewniamy istnienie podstawy prawnej, w oparciu, o którą przetwarzamy dane osobowe Użytkownika. W większości przypadków podstawą prawną będzie fakt iż: 
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia naszych Usług na rzecz Użytkownika;
 • przetwarzanie danych jest konieczne, aby spełnić nasze zobowiązania prawne, w tym stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji, nakazów rządowych i quasi-rządowych oraz nakazów lub wezwań sądowych;
 • przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach (np. marketingowych); lub
 • przetwarzanie danych jest konieczne, aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy, na przykład w celu rozwoju i doskonalenia naszych Witryn oraz oferowanych przez nas produktów i/lub usług z korzyścią dla naszych klientów.         
 
4) Anonimizacja danych 
 
W myśl obowiązujących przepisów, możemy dokonać anonimizacji danych Użytkownika, aby nie mogły one być już dłużej wykorzystywane do celów jego identyfikacji. Zanonimizowane dane nie są uznawane za dane osobowe i dlatego nie podlegają niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności.Zanominizowane dane możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać w dowolnym celu.
 
5) Jak długo przechowujemy informacje 
  
Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika zależy od celu, w jakim są one przetwarzane. Przechowujemy na przykład dane osobowe niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi produktów i świadczenia usług lub do ułatwienia dokonywania żądanych transakcji tak długo, jak długo Użytkownik będzie klientem Firmy. Przechowujemy dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, dopóki nie zrezygnuje on z otrzymywania dalszych komunikatów związanych z marketingiem bezpośrednim, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli Użytkownik złoży podanie o pracę za pośrednictwem naszych Witryn, zachowamy szczegóły dotyczące tego podania zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności lub innym powiadomieniem udostępnionym w związku ze złożonym przez Użytkownika podaniem lub w jakikolwiek inny sposób wymagany przez prawo. We wszystkich innych przypadkach przechowujemy dane osobowe Użytkownika tak długo, jak to jest konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, po którym to czasie ulegają one anonimizacji (jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo) bądź zostają usunięte lub zniszczone.
 
6) Ujawnianie informacji
 
Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika wybranym stronom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w sposób opisany poniżej.
 • Spółki wchodzące w skład naszej grupy.
  Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym i firmom należącym do grupy, gdy będzie to w uzasadnionym zakresie niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Usługodawcy.
  Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika firmom, którym zleciliśmy świadczenie w naszym imieniu takich usług, jak hosting witryn, przeprowadzanie ankiet, przetwarzanie transakcji, analiza naszych Witryn i przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działalności.
  Wymagamy od tych usługodawców ochrony poufności danych osobowych Użytkownika.
 • Dystrybutorzy i inni zaufani partnerzy biznesowi.
  Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim zajmującym się dystrybucją naszych produktów i innym zaufanych partnerom biznesowych w celu umożliwienia tymże stronom trzecim wysyłania wiadomości marketingowych do Użytkownika.
  Ten proces udostępniania danych osobowych w celach marketingowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
 • Ujawnianie informacji w związku z transakcjami.
  W związku z niektórymi transakcjami możemy ujawniać część lub wszystkie dane osobowe Użytkownika instytucjom finansowym, instytucjom rządowym oraz firmom wysyłkowym i poczcie, które biorą udział w realizacji transakcji.
 • Ujawnianie danych związane z transakcjami przejęcia lub zbycia.
  W niektórych okolicznościach, ze względów strategicznych lub innych względów biznesowych, nasza Firma może podjąć decyzję o sprzedaży, zakupie, połączeniu lub innej formie reorganizacji spółki w niektórych krajach.
  Przechowywane dane o Użytkowniku możemy ujawniać w uzasadnionym zakresie, niezbędnym do prowadzenia negocjacji lub dokonania fuzji, przejęcia, zbycia lub sprzedaży całości bądź części aktywów Spółki.
 • Ujawnianie danych z innych powodów.
  Możemy ujawnić Informacje konsumenckie w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne dla przestrzegania wymogów prawnych lub postanowień doręczonych nam pism procesowych, w celu zabezpieczenia i ochrony naszych praw lub mienia, bądź w szczególnych okolicznościach dla ochrony osobistego bezpieczeństwa poszczególnych osób.
 
7) Międzynarodowe transfery danych 
 
Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym. Zgodnie z obowiązującym prawem, korzystając z Witryn lub uzyskując do nich dostęp oraz kontaktując się z nami i przekazując nam swoje dane, Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe mogły być gromadzone, przesyłane do i konsultowane przez Firmę, spółki należące do naszej grupy, dostawców, naszych dystrybutorów i innych partnerów biznesowych i/lub przedstawicieli, zlokalizowanych w krajach znajdujących się poza krajem zamieszkania Użytkownika, w tym, ale nie wyłącznie, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Indiach. Należy pamiętać, że ochrona prywatności i wymogi prawne, w tym prawa organów władzy do uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika, w niektórych z tych krajów mogą nie być równoważne z przepisami obowiązującymi w jego kraju zamieszkania. Niemniej jednak, podejmiemy odpowiednie kroki, aby chronić prywatność Użytkownika i zapewnić poziom ochrony danych osobowych porównywalny z tym istniejącym w jego kraju zamieszkania. 
 
Użytkownicy zlokalizowani na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 
Tam, gdzie jest to wymagane, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, wraz ze spółkami należącymi do grupy, dostawcami usług, kontrahentami, dystrybutorami i innymi partnerami biznesowymi oraz przedstawicielami, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych przekazywanych poza granice EOG. Zabezpieczenia te zazwyczaj obejmują standardowe klauzule umowne UE zgodnie z art. 46 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.
 
8) Bezpieczeństwo
 
Jesteśmy zobowiązani do ochrony informacji osobistych Użytkownika.
Korzystamy z różnorodnych technologii i procedur zabezpieczających w celu chronienia informacji osobowych Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem, w tym wdrażając takie środki bezpieczeństwa, jakie mogą być wymagane przez obowiązujące prawo.
Żaden system informacyjny nie może być jednak w 100% bezpieczny, dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji przesyłanych do Witryn przez sieci, nad którymi nie sprawujemy kontroli, w tym za Internet i sieci bezprzewodowe.
Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika zależy również od niego samego. W przypadku, gdy udostępnimy Użytkownikowi (lub gdy wybierze on) jego identyfikator i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do Witryn, będzie on odpowiedzialny za zachowanie poufności tychże danych logowania i nieujawnianie ich innym.
 
9) Pliki cookie i podobne technologie
 
Co to jest plik cookie? 
 
Pliki cookie są plikami tekstowymi, które zawierają niewielkie ilości informacji i są pobierane na dysk twardy lub zapisywane w pamięci przeglądarki podczas odwiedzania naszych Witryn internetowych. Pliki cookie są przydatne, ponieważ ułatwiają organizację treści oraz układu Witryn internetowych oraz pozwalają nam rozpoznawać te komputery i inne urządzenia, które w przeszłości połączyły się z naszymi Witrynami internetowymi. Pliki cookie służą wielu różnym celom, np. umożliwiają naszym Witrynom zapamiętywanie ustawień preferencji użytkownika oraz pomagają usprawniać działanie i przeglądanie naszych Witryn internetowych.
 
Nasze Witryny mogą także zawierać obrazy elektroniczne, inaczej obrazy web beacon — czasem nazywane także jednopikselowymi obrazami gif — które umożliwiają nam zliczanie użytkowników odwiedzających określone strony. Możemy umieszczać obrazy web beacon w promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach informacyjnych w celu ustalenia, czy wiadomość została otwarta i czy została podjęta czynność, o której informuje.
 
Kategorie plików cookie i podobne technologie, z których korzystamy
 
Typy plików cookie lub podobnych technologii, jakie możemy stosować na naszych witrynach, można podzielić na 4 kategorie: Absolutnie niezbędne, Związane z wydajnością, Związane z funkcjonalnością i profilem oraz Związane z reklamą.
 
 1. Absolutnie niezbędne pliki cookie
  Te pliki są niezbędne, ponieważ umożliwiają poruszanie się po naszych Witrynach internetowych i korzystanie z ich opcji, w szczególności w związku z wyszukiwaniem informacji i składaniem zamówień. Bez tych plików nie można dostarczyć żądanych usług.Te pliki cookie nie gromadzą informacji o Użytkowniku, jakie mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych lub w celu zapamiętania odwiedzanych stron w Internecie. Przykładem niezbędnego pliku cookie jest „plik cookie koszyka”, stosowany do zapamiętywania wybranych produktów, gdy użytkownik dodaje je do koszyka lub gdy przechodzi do kasy.
 2. Pliki cookie związane z wydajnością
  Te pliki cookie zbierają informacje o sposobach korzystania z witryn przez Użytkownika, na przykład o najczęściej odwiedzanych stronach oraz o ewentualnych komunikatach o błędach na przeglądanych stronach. Te pliki cookie zbierają wyłącznie informacje służące optymalizacji działania Witryn. Bez tych plików cookie nie jesteśmy w stanie ustalić, czy nasze Witryny działają poprawnie, ani wprowadzić odpowiednich ulepszeń, które mogłyby usprawnić ich przeglądanie. Nasze Witryny korzystają m.in. z takich plików cookie związanych z wydajnością, jak Google i Adobe Analytics (patrz dalsze informacje poniżej).
 3. Pliki cookie związane z funkcjonalnością i profilem
  Te pliki cookie pozwalają naszym witrynom przechowywać udostępniane przez Użytkownika informacje, takie jak preferencje językowe witryny, oraz informacje techniczne przydatne w interakcjach użytkownika z naszymi Witrynami. Zapamiętują one na przykład identyfikator i elementy profilu Użytkownika. Pomagają również zadbać o to, aby treść Witryn i działania marketingowe naszej spółki były odpowiednio dopasowane do potrzeb Użytkownika. Mogą też być wykorzystywane w celu dostarczenia wybranych przez Użytkownika usług, takich jak wyświetlanie nagrania wideo czy komentowanie na blogu. Te pliki cookie nie będą używane do celów śledzenia aktywności Użytkownika na innych witrynach.
  Bez tych plików cookie witryna nie może zapamiętać wcześniejszych wyborów Użytkownika ani spersonalizować jego procesu przeglądania. Korzystamy z pliku cookie na przykład po to, aby zapisać preferencje językowe Użytkownika, co pozwala przedstawić wyniki wyszukiwania produktu w odpowiednim języku, a także w celu zapisania wyboru Użytkownika dotyczącego wyglądu banera informującego o plikach cookie na naszych Witrynach. Takie pliki cookie pomagają nam zapamiętywać wybór Użytkownika dotyczący wyglądu banera informującego o plikach cookie na naszych witrynach, gdy po raz kolejny odwiedzi on tę samą witrynę, na której dokonano wyboru co do banera, a także inną witrynę Firmy w tej samej domenie lub tej samej domenie najwyższego poziomu.
 4. Pliki cookie dotyczące reklamy i podobne technologie
  Te pliki cookie lub podobne technologie mogą służyć do dostarczania reklam odpowiednio dopasowanych pod kątem Użytkownika i jego zainteresowań. Mogą również służyć mierzeniu czasu wyświetlania reklamy, a także skuteczności kampanii reklamowej.Te pliki cookie mogą śledzić aktywność Użytkownika na innych witrynach. Bez tych plików cookie lub podobnych technologii napotykane reklamy online byłyby mniej odpowiednie dla Użytkownika i jego zainteresowań.
  Umożliwiamy zewnętrznym partnerom reklamowym wykorzystywanie plików cookie i innych technologii do celów zbierania informacji o podejmowanych przez Użytkownika działaniach związanych z przeglądaniem różnych stron internetowych podczas korzystania z naszych Witryn, w tym przeglądanych i kupowanych przez niego produktów oraz jego lokalizacji. Pośród przykładowych plików cookie dotyczących reklamy lub podobnych technologii, z których korzystamy, figurują Google AdWords, Piksele Facebooka.
              
Ustawianie preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie
 
Po pierwszym korzystaniu z naszych Witryn Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym prywatności za pomocą banera z informacją o plikach cookie. Użytkownik może zazwyczaj zmienić ustawienia przeglądarki, tak, aby odrzucać pliki cookie i może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, modyfikując ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucać lub wyłączać pliki cookie. W przypadku decyzji o odrzuceniu plików cookie Użytkownik może nie mieć pełnego dostępu do funkcji naszych Witryn lub innych odwiedzanych stron internetowych.
 
              
Jak korzystamy z narzędzi analizy internetowej?
 
Używamy standardowej w branży metody statystyki w celu śledzenia wizyt na naszych witrynach.Te możliwości analizy dostarczane są przez narzędzia Google Analytics, Adobe Analytics, Facebook Pixels, Sitecore Analytics i Coveo („Dostawców narzędzi analizy internetowej”).Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z naszych Witryn internetowych (w tym adresów IP Użytkownika) będą przekazywane do naszych Dostawców narzędzi analizy internetowej i przechowywane przez nich na ich serwerach. Dostawcy narzędzi analizy internetowej będą wykorzystywać te informacje do celów oceny korzystania przez Użytkownika z naszych Witryn internetowych, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności stron internetowych, by w stosunku do operatorów stron świadczyć dalsze usługi związane z aktywnością stron i korzystania z Internetu. Dostawcy narzędzi analizy internetowej mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, lub w przypadku przetwarzania informacji przez strony trzecie w ich imieniu.
              
Użytkownik może zrezygnować z narzędzi analizy internetowej Google, Adobe lub Facebooka, tudzież jakkolwiek inaczej kontrolować sposób, w jaki technologie te są wykorzystywane podczas odwiedzania naszych stron, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 
Link do rezygnacji z Google Analytics
Link do rezygnacji z Adobe Analytics
Link do ustawień prywatności Facebooka (Użytkownik musi być zalogowany na swoje konto) 
              
 
10) Funkcja „Do not track” („Nie śledź)”
 
Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnały „do-not-track” do Witryn, z którymi Użytkownik się komunikuje. Ponieważ przeglądarki wbudowują i aktywują tę funkcję na różne sposoby, nie zawsze wiadomo, czy Użytkownicy zamierzają przesłać takie sygnały, a nawet czy w ogóle o nich wiedzą. W chwili obecnej nie podejmujemy żadnych działań w odpowiedzi na takie sygnały.
 
11) Prawa Użytkownika 
 
Użytkownikowi mogą przysługiwać pewne prawa w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryn lub wówczas, gdy kontaktuje się z nami.
Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem EOG, mogą mu przysługiwać prawa opisane poniżej.
W przypadku innych użytkowników, prawa odnoszące się do Użytkownika będą zależeć od przepisów prawnych obowiązujących w jego kraju zamieszkania.
Ułatwimy Użytkownikowi korzystanie z praw, które mają do niego zastosowanie zgodnie z obowiązującym prawem.
 
 • Prawo dostępu:
  Użytkownik może mieć prawo do dostępu, przeglądania i poprawiania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszych Witryn lub poprzez kontaktowanie się z nami.
  W niektórych przypadkach Użytkownik może tego dokonać, przechodząc do strony, na której zostały one wprowadzone.
  Użytkownik może nam pomóc w utrzymaniu dokładnych informacji na swój temat, powiadamiając nas o zmianach w adresie e-mail, numerze telefonu czy adresie pocztowym.
 • Prawo sprzeciwu:
  UŻYTKOWNIK MOŻE BYĆ UPRAWNIONY DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC NIEKTÓRYCH TYPÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH, OPISANYCH W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI, WŁĄCZNIE Z PRZYPADKAMI, GDY DZIAŁAMY W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB GDY PRZETWARZAMY JEGO DANE OSOBOWE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.
  W NIEKTÓRYCH WYPADKACH MOŻEMY WYKAZAĆ, ŻE POSIADAMY UZASADNIONE PODSTAWY DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WYSTOSOWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA WNIOSKU.
 • Prawo do usunięcia danych:
  Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych na przykład w sytuacji, gdy informacje te nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania:
  Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na przykład w sytuacji, gdy kwestionuje dokładność tychże informacji.
 • Prawo do przenoszenia danych:
  Użytkownik może być uprawniony do otrzymywania i ponownego wykorzystywania swoich danych osobowych na użytek własny.
  Jest to znane, jako prawo do przenoszenia danych i, w stosownych przypadkach, wymaga od nas przeniesienia, skopiowania lub transferu wspomnianych danych osobowych z naszych systemów do Użytkownika lub (wówczas, gdy jest to technicznie wykonalne) do wybranej przez jego strony trzeciej, bez wpływu na ich użyteczność.
 • Zgoda:
  Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może mieć prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności lub, w przypadku e-mail marketingu, korzystając z linku „zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczonego w dowolnym z naszych e-maili marketingowych.
  Nie wpłynie to na zgodność z prawem jakiegokolwiek dotychczasowego procesu przetwarzania.
 
Odpowiemy na wszelkie wystosowane przez Użytkownika wnioski o skorzystanie z przysługujących mu praw w wymaganym prawnie terminie. Możemy pobierać opłatę w celu rozpatrzenia zgłoszonego wniosku, jeśli jest to dozwolone przez prawo. Aby skorzystać z dowolnych przysługujących mu praw, Użytkownik proszony jest o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Przed podjęciem działań związanych ze złożonym przez Użytkownika wnioskiem, możemy podjąć kroki mające na celu ustalenie jego tożsamości. Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych nie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych, może złożyć skargę do organu nadzorczego, odpowiedzialnego za nadzorowanie zgodności przeprowadzanych procedur z przepisami o ochronie danych na terenie jego jurysdykcji. Mamy jednak nadzieję, że zanim to nastąpi, Użytkownik da nam szansę na rozwiązanie wszelkich zgłoszonych przez niego problemów, dlatego prosimy o kontakt w sprawie jakiejkolwiek ewentualnej skargi.
 
Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące swoich praw lub chce skorzystać z przysługujących mu praw, może przesłać prośbę o udzielenie informacji na temat ochrony prywatności pod następującym linkiem:
 
ResideoPrivacy@Resideo.com
 
 
12) Informacje dotyczące dzieci
 
Nie gromadzimy świadomie żadnych informacji dotyczących dzieci, a nasze Witryny internetowe nie są do nich skierowane.
Znaczenie pojęcia „dzieci” podlega przepisom i regulacjom prawnym obowiązującym na terenie jurysdykcji odpowiadającej lokalizacji Użytkownika.
 
 
13) Linki do innych stron internetowych
 
Nasze Witryny mogą zawierać linki do stron internetowych, produktów i usług stron trzecich.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te witryny internetowe, produkty, usługi i polityki dotyczące ich użytkowania ani za ich procesy gromadzenia danych osobowych Użytkownika lub ich przetwarzania w jakikolwiek inny sposób.
Stosowane przez te strony trzecie praktyki w odniesieniu do informacji gromadzonych za pośrednictwem ich stron internetowych, produktów lub usług, podlegają ich własnej polityce dotyczącej ochrony prywatności.
Zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z polityką dotyczącą ochrony prywatności tychże stron trzecich.
 
 
14) Skontaktuj się z nami
 
Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, chce złożyć skargę bądź skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, prosimy o kontakt z nami, korzystając z informacji kontaktowych wymienionych poniżej.
Bezzwłocznie odniesiemy się do zgłoszonych zastrzeżeń i będziemy dążyć do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.
 
https://adiglobal.pl/index.php?route=information/contact
 
15) Zmiany w treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
 
Możemy co pewien czas aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności.
Kiedy tego dokonamy, zmienimy „datę ostatniej aktualizacji” na górze i na dole Oświadczenia o ochronie prywatności i podejmiemy wszelkie dodatkowe kroki, jakie mogą być wymagane przez prawo.             
 
Ostatnia aktualizacja 24 maja 2018
 

 

 

Ofera promocyjna kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie promocje
Ofera kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie nowości
Oferta wyprzedaży kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Towary w dziale „Wyprzedaż” są w pełni sprawne technicznie, kompletne oraz objęte gwarancją. Niektóre towary mogą mieć uszkodzone opakowania zewnętrzne lub posiadać opakowania zastępcze. Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN. W celu finalizacji zamówienia należy posiadać lub założyć konto w serwisie internetowym ADI.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie wyprzedaże