Polityka Prywatności

Ostatnio aktualizowana w styczniu 2007

Ultrak Security Systems Sp. z o.o. będąc członkiem grupy Honeywell, w pełni adoptuje poniższą politykę prywatności. Gdziekolwiek poniższy dokument odnosi się do firmy Honeywell, odnosi się też do Ultrak Security Systems Sp. z o.o. .

Wstęp

Firma Honeywell International Inc. dba o ochronę Twojej prywatności. W niniejszej deklaracji podano szczegółowe informacje dotyczące działań, jakie podejmujemy, aby chronić Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe. Opisano w niej dane osobowe, które gromadzimy, cele, do których ich używamy, oraz możliwości, jakie masz do wyboru, co do sposobu ich użycia. Zostały w niej podane także działania, jakie podejmujemy, aby chronić Twoje dane osobowe, oraz sposób, w jaki możemy je przeglądać i korygować. Odwiedzając nasze strony internetowe, wyrażasz tym samym zgodę na gromadzenie tych danych i stosowanie praktyk opisanych w niniejszej deklaracji o ochronie prywatności.

Nasz zbiór danych

Informacje uzyskane bezpośrednio od Ciebie

Na ogół można odwiedzać strony internetowe Honeywell bez wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Na pewnych stronach możemy prosić o podanie Twoich danych osobowych w celu dostarczenia usługi lub przeprowadzenia żądanej przez Ciebie transakcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować: szczegóły kontaktu, takie jak nazwisko, tytuł, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adres pocztowy; informacje o firmie i zajmowanym stanowisku;
preferencje dotyczące marketingu za pośrednictwem poczty e-mail;
informacje finansowe (łącznie z informacjami na temat karty kredytowej lub konta);
informacje, takie jak narodowość i kraj zamieszkania, co pozwala nam ustalić uprawnienia użytkownika z punktu widzenia przepisów eksportowych do uzyskania informacji o pewnych technologiach;
information used to customize and facilitate your use of our websites, including login and technical information;
informacje używane do dostosowania i ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych, łącznie z nazwą logowania i informacjami technicznymi;
zapytania o nasze produkty oraz zamówienia na nasze produkty i usługi;
informacje pomagające nam zidentyfikować produkty i usługi, które najlepiej odpowiadają wymaganiom użytkownika;
informacje dotyczące rejestracji zdarzenia i informacje zwrotne na temat naszych stron internetowych oraz ogólnie na temat naszych produktów i usług.

Nie masz obowiązku podawania żadnej z tych informacji, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanej usługi lub wykonać Twojej transakcji.

Informacje gromadzone automatycznie.

Gromadzimy informacje o Twoich wizytach na naszych stronach internetowych. Te informacje obejmują: przeglądane przez Ciebie strony, ilość przesłanych informacji, kliknięte przez Ciebie łącza, przeglądane materiały i inne czynności podejmowane na stronach Honeywell. Na stronach, które odwiedzasz, podając identyfikator użytkownika, możemy połączyć te informacje z Twoją tożsamością, aby ustalić Twoje potencjalne zainteresowania naszymi produktami i usługami. Gromadzimy również pewne standardowe informacje przesyłane przez Twoją przeglądarkę do każdej odwiedzanej strony, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ Twojej przeglądarki i znajomość języków, system operacyjny Twojego komputera, data i godzina wizyty na stronie oraz strona, z której uzyskano połączenie do naszej strony. Nie łączymy tych informacji z Twoją tożsamością.

Nasz sposób użytkowania danych
Usługi i transakcje.

Z Twoich danych osobowych korzystamy w celu dostarczenia żądanych przez Ciebie usług lub przeprowadzenia żądanych transakcji, takich jak dostarczanie informacji o produktach Honeywell, rejestrowanie zakupionych produktów, przetwarzanie zamówień na produkty, postępowanie z reklamacjami gwarancyjnymi, wymiana podręczników dotyczących produktów, odpowiadanie na żądania obsługi klientów, ułatwianie korzystania z naszych stron internetowych itd. W celu zaoferowania Ci bardziej spójnych doświadczeń we współdziałaniu z firmą Honeywell informacje zgromadzone przez nasze strony internetowe mogą być kojarzone z informacjami uzyskanymi w inny sposób.

Ulepszanie strony internetowej.

Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do ulepszania naszych stron internetowych i związanych z nimi produktów lub usług Honeywell albo do ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych przez eliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji lub przez dostosowanie naszych stron internetowych do Twoich konkretnych preferencji lub zainteresowań.

Komunikacja.

Za Twoją zgodą możemy użyć Twoich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych do informowania Cię o produktach lub usługach dostępnych w firmie Honeywell. Przy gromadzeniu informacji, które mogą być użyte do powiadomienia Cię o naszych produktach i usługach, zawsze stwarzamy możliwość zażądania otrzymywania takich wiadomości. Ponadto każda wysyłana przez nas wiadomość e-mail zawiera łącze odwołania subskrypcji, pozwalające przerwać dostarczanie tego rodzaju wiadomości. Jeśli wybierzesz odwołanie subskrypcji, w ciągu 10 dni roboczych usuniemy Twoje nazwisko ze stosownej listy.

Podania o zatrudnienie.

W powiązaniu z podaniem lub zapytaniem o zatrudnienie możesz podać nam informacje o sobie, takie jak podjęcie na nowo pracy lub Curriculum Vitae. Możemy wykorzystać te informacje w firmie Honeywell oraz w jej spółkach zależnych i w podmiotach stowarzyszonych w celu rozważenia możliwości zatrudnienia. Będziemy przechowywać te informacje do rozpatrzenia w przyszłości, chyba że nie wyrazisz na to zgody.

Nasz sposób uzytkowania plików cookies i tzw. web beacons

Cookies są małymi plikami, które są zapisywane przez strony internetowe na dysku twardym Twojego komputera lub w pamięci przeglądarki. Możemy je wykorzystać do śledzenia liczby Twoich wizyt na naszej stronie, liczby osób odwiedzających stronę, do ustalania i analizowania sposobu wykorzystania naszych stron (łącznie ze skutecznością promocji online), do zapisywania podanych przez Ciebie informacji jako Twoich preferencji oraz do zapisywania informacji technicznych przydatnych do Twojego współdziałania z naszymi stronami internetowymi. Możemy wykorzystywać pliki cookies sesji (pliki cookies, które są usuwane z chwilą zakończenia sesji Twojej przeglądarki) do zapisywania Twojego identyfikatora użytkownika, elementów Twojego profilu użytkownika w celu ułatwienia Ci poruszania się po naszych stronach internetowych (szczególnie w powiązaniu z wyszukiwaniem informacji i składaniem zamówień) oraz innych informacji przydatnych w administrowaniu sesją. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookies lub powiadamiała użytkownika, kiedy plik cookie jest umieszczany w komputerze. Jeśli wybierzesz odrzucanie plików cookies, możesz nie mieć w pełni dostępu do funkcji stron internetowych Honeywell lub innych odwiedzanych stron internetowych. Nasze strony mogą również zawierać obrazy elektroniczne, tzw. web beacons - czasem nazywane jednopikselowymi plikami gif - które pozwalają nam zliczać liczbę użytkowników odwiedzających te strony. Możemy dołączać web beacons w promocyjnych wiadomościach e-mail lub w biuletynach w celu ustalenia, czy wiadomości zostały otwarte i wykorzystane.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Z wyjątkiem opisanych poniżej przypadków dane osobowe podane przez Ciebie firmie Honeywell za pośrednictwem naszych stron internetowych nie będą bez Twojej zgody udostępniane na zewnątrz firmy Honeywell ani jej spółek zależnych i podmiotów stowarzyszonych.

Ujawnienie informacji dostawcom usług.

Firma Honeywell zawarła kontrakty z innymi firmami na dostarczanie w naszym imieniu usług, takich jak hosting stron internetowych, wysyłanie informacji, przetwarzanie transakcji i analizowanie naszych stron internetowych. Dostarczamy tym firmom tylko te elementy Twoich danych osobowych, które są im niezbędne do dostarczania tych usług. Zarówno tym firmom, jak i ich pracownikom nie wolno używać tych danych osobowych do żadnych innych celów.

Ujawnienie informacji dystrybutorom.

Odpowiadając na Twoje żądanie możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym firmom, które zajmują się dystrybucją naszych produktów. W takich wypadkach dostarczamy tym firmom tylko te elementy Twoich danych osobowych, które są im niezbędne do odpowiedzi na Twoje żądanie. Tym firmom i ich pracownikom również nie wolno używać tych danych osobowych do żadnych innych celów. W niektórych wypadkach możemy prosić Cię o pozwolenie na udostępnienie Twoich danych dystrybutorom w celach marketingowych innych niż odpowiedź na Twoje żądanie. Jednak nie udostępnimy Twoich danych do tego typu celów marketingowych, jeśli nie uzyskamy na to wyraźnej Twojej zgody.

Ujawnienie informacji w powiązaniu z transakcjami.

W powiązaniu z pewnymi transakcjami możemy ujawnić niektóre lub wszystkie Twoje dane osobowe instytucjom finansowym, jednostkom rządowym i firmom wysyłkowym lub służbom pocztowym biorącym udział w wykonaniu.

Ujawnienie informacji w powiązaniu z przejęciami lub sprzedażą.

Mogą wystąpić okoliczności, w których z powodów strategicznych lub innych powodów biznesowych firma Honeywell zdecyduje się sprzedać, zakupić, przyłączyć lub w inny sposób zreorganizować przedsiębiorstwa w niektórych krajach. Taka transakcja może spowodować ujawnienie danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom bądź przejęcie ich od sprzedawców. Praktyką firmy Honeywell jest znajdowanie odpowiedniej ochrony informacji w transakcjach tego typu.

Ujawnienie informacji z innych powodów.

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taka czynność jest niezbędna do osiągnięcia zgodności z wymogami prawa lub w postępowaniu sądowym prowadzonym dla nas w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności, lub w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego dowolnej osoby.

Bezpieczenstwo danych

Firma Honeywell dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Używamy różnych technologii zabezpieczeń i procedur, aby pomóc w ochronie Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem, ich użyciem lub ujawnieniem. Na przykład dostarczone przez Ciebie dane osobowe przechowujemy w systemach komputerowych, zlokalizowanych w obiektach, do których dostęp jest ograniczony. Przy logowaniu na jednej z naszych stron, kiedy pobierasz unikatowe informacje dla siebie lub swojej firmy lub rozpoczynasz transakcję handlową, stosujemy technologie bezpieczeństwa zgodne ze standardem przemysłowym, takie jak protokół Secure Socket Layer (SSL), aby zaszyfrować Twoje informacje, które będą przesyłane za pośrednictwem Internetu. W przypadku stron, na których się logujesz, zapewnienie bezpieczeństwa Twojego hasła i nieujawnianie tych informacji innym jest Twoim obowiązkiem. Kiedy poruszasz się w obrębie strony, na której się logujesz, lub przechodzisz do innej strony, w której jest używany ten sam mechanizm logowania, sprawdzamy Twoją tożsamość za pomocą szyfrowanego pliku cookie umieszczanego w Twoim komputerze.

Przegladanie danych osobowych

W niektórych przypadkach możesz przeglądać i korygować dane osobowe podawane przez nasze strony internetowe, przechodząc na stronę, na której wcześniej te informacje zostały przez Ciebie podane. We wszystkich wypadkach możesz zażądać udostępnienia Ci do przeglądu i skorygowania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych albo zażądać od firmy Honeywell zaprzestania użytkowania danych, wypełniając nasz formularz Contact Us. Przed umożliwieniem Ci dostępu do Twoich danych osobowych możemy zweryfikować Twoją tożsamość. Aby nam pomóc w posiadaniu przez nas aktualnych Twoich danych, powiadamiaj nas o wszelkich zmianach adresu pocztowego, numeru telefonu lub adresu e-mail.

Zgoda na miedzynarodowe przesylanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone na naszych stronach internetowych mogą być wysyłane do Stanów Zjednoczonych lub do dowolnego innego kraju, w którym firma Honeywell lub jej podmioty stowarzyszone, spółki zależne albo agenci utrzymują obiekty. Dane te mogą być tam także przechowywane i przetwarzane. Mimo że przepisy prawa chroniące dane osobowe w tych krajach mogą być inne od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika, podjęte zostaną właściwe środki, aby zapewnić ochronę prywatności. Korzystając z naszych stron internetowych, zgadzasz się na przesyłanie informacji poza granice swego kraju.

Informacje pochodzace od dzieci

Firma Honeywell nie gromadzi rozmyślnie informacji pochodzących od dzieci ani nie adresuje do nich swoich stron internetowych, które gromadzą takie informacje.

Lacza do innych stron

Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do innych stron, takie jak dystrybutorzy Honeywell i handlowe podmioty stowarzyszone, organizacje zawodowe i rządowe oraz publikacje. To również mogą być łącza do innych dostawców, którzy hostują, utrzymują i prowadzą nauczanie online. Chociaż staramy się umieszczać łącza tylko do stron, które przestrzegają wysokie standardy i poszanowanie prywatności, nie ponosimy odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo ani praktyki ochrony prywatności stosowane na innych stronach.

Egzekwowanie niniejszej deklaracji o ochronie prywatnosci

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej deklaracji lub naszego sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi, prosimy wypełnić formularz Contact Us. Niezwłocznie je rozpatrzymy i będziemy dążyć do znalezienia zadowalającego rozwiązania.

Zmiany w niniejszej deklaracji o ochronie prywatnosci

Firma Honeywell może od czasu do czasu aktualizować niniejsza deklarację o ochronie prywatności. W takim wypadku zmienimy datę "ostatnio aktualizowana" na początku i na końcu deklaracji o ochronie prywatności. Będziemy się ubiegać o uzyskanie Twojej zgody na wszelkie aktualizacje niniejszej deklaracji o ochronie prywatności, które zasadniczo rozszerzają udostępnianie lub użytkowanie Twoich danych osobowych w sposób niepodany w niniejszej deklaracji o ochronie prywatności w chwili uzyskania tych danych.

 

Ofera promocyjna kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie promocje
Ofera kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie nowości
Oferta wyprzedaży kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Towary w dziale „Wyprzedaż” są w pełni sprawne technicznie, kompletne oraz objęte gwarancją 18 miesięcy. Niektóre towary mogą mieć uszkodzone opakowania zewnętrzne lub posiadać opakowania zastępcze. Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN. W celu finalizacji zamówienia należy posiadać lub założyć konto w serwisie internetowym ADI.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie wyprzedaże