Merawex ZSP135-TST

ZSP135-TST
Tester zasilaczy ZSP135

Tester jest urządzeniem dołączanym do złącza RS-232 zasilacza ZSP135-DR. Pozwala on na odczytanie aktualnych parametrów zasilacza, stanu jego podstawowych elementów oraz przeprowadzenie dodatkowych pomiarów.

Merawex ZSP135-TST

Tester jest urządzeniem dołączanym do złącza RS-232 zasilacza ZSP135-DR. Pozwala on na odczytanie aktualnych parametrów zasilacza, stanu jego podstawowych elementów oraz przeprowadzenie dodatkowych pomiarów. Tester nie posiada własnego zasilania – zasilany jest poprzez swój kabel komunikacyjny, po podłączeniu go do badanego zasilacza.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz alfanumeryczny i dwa przyciski obsługi: NASTĘPNY i TEST.

Tester posiada następujące funkcje:

  • Pomiar napięcia wyjściowego (Uo) i napięcia baterii (Ub) akumulatorów,
  • Pomiar prądu ładowania baterii (Ib) i jej temperatury (Tb),
  • Obrazowanie stanu baterii (Bateria),
  • Obrazowanie stanu wyjść zasilacza (WYJ 1 i WYJ 2),
  • Obrazowanie stanu alarmów zasilacza (zewnętrznego AL ZEW i wewnętrznego AL WEW),
  • Wymuszenie testu baterii i pomiar napięcia (Ut) obciążonej wówczas baterii,
  • Pomiar rezystancji obwodu baterii (Rb),
  • Wyprowadzenie informacji o braku możliwości wykonania w danych warunkach testu baterii.


Instrukcje obsługi
ZSP135-TST - Instrukcja obslugi PL (75.49 KB)

Karty katalogowe
Karta katalogowa ZSP135-TST (133.88 KB)
Marka: Merawex
Model: ZSP135-TST
Kod ADI: ZSP135-TST
Gwarancja: 36M, zobacz szczegóły

Ilość: