Merawex ZSP135-DR-2A-1

ZSP135-DR-2A-1
Certyfikowany zasilacz dla urządzeń ochrony przeciwpożarowej 2,0 A, 2x18Ah

Zasilacze ZSP135-DR służą do zasilania gwarantowanym napięciem 24V

CNBOP CPD VDS
Merawex ZSP135-DR-2A-1
Zasilacze ZSP135-DR służą do zasilania gwarantowanym
napięciem 24V urządzeń:
 
sygnalizacji pożarowej wg EN 54-4 + AC + A1 + A2
 • kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła wg EN 12101-10 + AC
 • przeciwpożarowych wg Rozp. MSWiA z dn. 20.06.2007 (Dz. U. nr 143, poz. 1002, zm. dn. 27.4.2010)
 • Certyfikat zgodności EC nr 1438/CPD/0163
 • Deklaracja właściwości użytkowych nr DWUMX-03
 • Świadectwo dopuszczenia nr 3647/2019
 • Świadectwo dopuszczenia VdS nr G 511007
 • Zastosowane wytyczne VdS: 2344, 2203, 2541, 2593, 2824, 2882
 
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
 
 • metalowa szafka wisząca z zamkiem, mieści baterię dwóch akumulatorów 12 V
 • odporność na trudne warunki pracy (-25…+75°C, IP44)
 • kompensacja temperaturowa napięcia pracy buforowej i napięcia ładowania przyspieszonego
 • monitorowanie rezystancji obwodu bateryjnego oraz możliwość odczytu aktualnej wartości rezystancji
 • komunikacja RS-232 / RS-485
 • niska awaryjność (0,5% w ciągu trzech lat)
 • dwa wyjścia zabezpieczone odrębnymi bezpiecznikami
 
WYPOSAŻENIE:
 
 • zespół sygnalizacji świetlnej LED stanu pracy zasilacza
 • sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla każdego rodzaju dostępne trzy styki przekaźnika)
 • zabezpieczenia przeciążeniowe obwodów wyjściowych i baterii
 • wewnętrzny rozłącznik głębokiego rozładowania
 • wejście alarmu zewnętrznego
 • trzy dławnice DW20-RM i jedna DW16-RM
 
ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA, DYREKTYWAMI, ROZPORZĄDZENIAMI UE:
 

2014/35/UE [LVD] Niskonapięciowe wyroby elektryczne

 • 2014/30/UE [EMC] Kompatybilność elektromagnetyczna
 • 305/2011/UE [CPR] Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
 • 2011/65/UE [RoHS 2] Wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz ze zmianą wprowadzoną dyrektywą 2015/863 (RoHS 3)
 
Parametry techniczne
Znamionowe napięcie zasilania 230 V +10% -15%
Znamionowe napięcie wyjściowe 27,1 V
Zakres zmian napięcia wyjściowego 20,8…28,0 V
Pobór prądu przez układ zasilacza maks. 35 mA
Maksymalna rezyst. obwodu akumul. 250 mΩ
Liczba akumulatorów 2 (17-18Ah)
Liczba wyjść zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami 2
Temperatura pracy -25…+55°C; 75°C przez 2h
Wilgotność względna 20 - 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP 44
Wymiary: 395×356×96 mm
Masa bez akumulatorów 6,4 kg
Masa z akumulatorami 18,0 kg

Certyfikaty
1438/CPD/0163 (1.09 MB)
VdS G 511007 (106.41 KB)

Deklaracje zgodności
ZSP135-DR Deklaracja CE PL (246.88 KB)

Instrukcje instalacji
Instrukcja Obsługi ZSP135-DR PL/EN/DE (1.48 MB)

Karty katalogowe
Karta katalogowa producenta ZSP135-DR (325.23 KB)

Świadectwa dopuszczenia
3647/2019 (350.91 KB)
Marka: Merawex
Model: ZSP135-DR-2A-1
Kod ADI: ZSP135-DR-2A-1
Gwarancja: 36M, zobacz szczegóły

Ilość: