FAQ
Jak prawidłowo podłączyć telemetrię głowicy obrotowej kopuły SCC-CXXXX SAMSUNG ELECTRONICS ?

Głowice serii SCC-C640X o raz SCC-64X mogą pracować w dwóch trybach pracy telemetrii:
  • HALF (half duplex) - linia sterowania dwuprzewodowa;
  • FULL (full duplex) - linia sterowania czteroprzewodowa;

Podłączenie w trybie HALF
Linie interfejsu RS485 wyprowadzone z portów TX wszystkich kopuł łączone są do wspólnej magistrali, która następnie dołączona jest do wyprowadzeń TX klawiatury sterującej. Jeśli w systemie występuje rejestrator SHR-2/4XXX telemetrię należy doprowadzić do wyprowadzeń TX rejestratora (z zachowaniem polaryzacji). Zaciski RX wszystkich urządzeń są w tym przypadku nieużywane.

Podłączenie w trybie FULL
Linie interfejsu wyprowadzone z zacisków TX wszystkich kopuł są łączone do wspólnej magistrali, która następnie wchodzi na zaciski RX klawiatury sterującej. Linie interfejsu wyprowadzone z zacisków RX wszystkich kopuł są łączone do wspólnej magistrali, która następnie wchodzi na zaciski TX klawiatury sterującej (z zachowaniem polaryzacji). Rejestrator SHR-2/4XXX traktowany jest w tym przypadku jak kolejna kopuła.

Powrót do listy pytań


Jak dokonuje się adresowanie głowic w systemie z rejestratorem SHR-2/4XXX SAMSUNG ELECTRONICS ?

Jeśli kamery są sterowane z wykorzystaniem klawiatury obsługującej również rejestrator cyfrowy SHR-2/4XXX to możliwe są dwa tryby adresowania:
  • sterowanie kamer szybkoobrotowych bez logowania do DVR: kamery posiadają adresy takie, jakie ustalają położenia przełączników obrotowych w modułach alarmowych kopuł (adres ten - fizyczny - wyświetli się również po włączeniu zasilania podczas testu startowego kamer). Za pomocą klawiatury sterującej do sterowania wybiera się kamery podając te adresy.
  • sterowanie kamer szybkoobrotowych z logowaniem do DVR: kamery posiadają adresy takie, jak numery wejść do jakich zostały przyłączone. Konieczne jest również skonfigurowanie w rejestratorze podmenu Kamery PTZ. Należy tam do poszczególnych numerów wejść video przypisać odpowiednie adresy fizyczne kamer.


Powrót do listy pytańJak ustawić zworki konfiguracyjne głowicy SCC-C640X ?
Przełączniki 1 do 6 służą do określenia protokołu sterowania oraz prędkość transmisji. Najczęściej wykorzystywane ustawienia zebrano tabeli poniżej:


Protokół i prędkość 1 2 3 4 5 6
SAMSUNG HALF 9600 OFF OFF OFF OFF OFF ON
SAMSUNG HALF 19200 OFF OFF OFF OFF ON OFF
SAMSUNG HALF 4800 OFF OFF OFF OFF ON ON
SAMSUNG FULL 9600 ON OFF OFF OFF OFF ON
DIAMOND HALF 9600* ON ON OFF ON OFF ON
VCL HALF 9600 OFF OFF ON ON OFF ON
PELCO-D HALF 9600 ON OFF ON ON ON OFF
PELCO-D FULL 9600 ON ON ON ON ON OFF
PELCO-D HALF 2400 ON OFF ON ON ON ON
PELCO-P HALF 2400 OFF OFF OFF ON ON ON
PELCO-P HALF 9600 OFF OFF OFF ON ON OFF

* - zgodność presetów z protokołem MAXPRO


Powrót do listy pytań


Jak przeprowadzić upgrade oprogramowania (firmware'u) rejestratora VIDIUS ?

OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania upgrade nie może zniknąć napięcie zasilające, gdyż może to zakończyć się poważną usterką rejestratora.

Do przeprowadzenia upgrade rejestratora serii VIDIUS konieczna jest znajomość adresu MAC karty sieciowej rejestratora (dostępny ekranie statusowym rejestratora), kabel Ethernetowy typu cross, komputer z Windows 98/2000/XP z programem pwugrade i plikami z firmware (dwa pliki: .bin i .fnt). Program pwupgrade musi być dodany do wyjątków w zaporze WINDOWS XP, a sama zapora wyłączona. Komputerowi należy nadać statyczny adres IP z puli prywatnej.
Po podłączeniu kabla sieciowego i spełnieniu wszystkich powyższych warunków należy uruchomić program pwupgrade. W zakładkach programu należy wskazać lokalizację plików .bin i .fnt pamiętając aby na koniec klikniąć lewą zakładkę (z lokalizacją pliku .bin). Następnie należy wyłączyć rejestrator aż do momentu sygnalizacji trzema piśnięciami. Potem należy kliknąć Upload w programie pwupgrade i włączyć rejestrator kodem włączającym, a po kliku sekundach w pasku postępu zostanie pokazany postęp aktualizacji. Po kilkunastu sekundach rejestrator uruchomi się ponownie. Na ekranie statusowym proszę sprawdzić wersję oprogramowania.

Pliki z firmware i program pwupgrade, a także więcej informacji o rejestratorach serii Vidius dostępne są na stronie www.vidius.ultrak.pl


Powrót do listy pytań


Jak przeprowadzić upgrade oprogramowania (firmware'u) rejestratora COMPACT ?

OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania upgrade nie może zniknąć napięcie zasilające, gdyż może to zakończyć się poważną usterką rejestratora.

Na czystym pen-drive należy umieścić plik z firmwarem, a następnie włożyć pamięć do gniazda USB rejestratora. Następnie należy wejść do menu SETUP (Konfiguracja) rejestratora do działu SYSTEM. PO wybraniu zakładki INFORMACJE SYSTEMOWE należy wybrać pole Aktualizacja oprogramowania systemowego i wcisnąć klawisz ekranowy OK. W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć wersję oprogramowania i wcisnąć klawisz ENTER. W wyświetlonym następnie oknie potwierdzenia rozpoczęcia aktualizacji należy potwierdzić klawiszem ekranowym OK. Aktualizacja przebiegnie automatycznie. PO jej zakończeniu wyświetli się okno z prośbą o restart rejestratora - wystarczy wcisnąć ENTER; rejestrator zacznie się uruchamiać ponownie. Po zakończeniu tego procesu proszę wejść do menu konfiguracji i sprawdzić czy wersja oprogramowania zmieniła się na nowszą.

Więcej informacji o rejestratorach serii COMPACT można znaleźć pod adresem www.dvr.ultrak.pl


Powrót do listy pytańJak przeprowadzić upgrade oprogramowania (firmware'u) rejestratora SAMSUNG ELECTRONICS serii 2XXX

OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania upgrade nie może zniknąć napięcie zasilające, gdyż może to zakończyć się poważną usterką rejestratora.

Możliwe są dwa przypadki uaktualniania oprogramowania systemowego:

a) wersja oprogramowania jest niższa niż 2.18:

Na czystym pen-drive'ie należy umieścić oba pliki z firmware'ami (tj. z wersją 2.17 i najnowszą) bez rozpakowywania i zmieniania nazwy i włożyć w gniazdo USB rejestratora. Po około 10 sekundach należy wejść do menu rejestratora SYSTEM -> Informacje i ustawienia systemu. Następnie należy wybrać kursorem Aktualizacja oprogramowania USB i potwierdzić klawiszem Select. Pierwszy upgrade odbędzie się dalej automatycznie. Rejestrator po dłuższej chwili zacznie uruchamiać się ponownie, ale zajmie mu to kilka minut. Po całkowitym podniesieniu się systemu wyświetli się ekran z ostrzeżeniem, że bieżąca wersja oprogramowania jest tymczasowa. Należy go potwierdzić przez wciśnięcie 'OK'. Następnie proszę wejść ponownie do menu SYSTEM -> Informacje i ustawienia systemu. U góry ekranu będzie umieszczona informacja o obecnym oprogramowaniu w rejestratorze - będzie to wersja 2.17. Poniżej znajdzie się informacja o najnowszej wersji dostępnej na pen-drive. Należy zaznaczyć pole obok wersji oprogramowania z pamięci USB, wybrać kursorem OK i wcisnąć Select. Rozpocznie się ponowny upgrade rejestratora, który dalej potoczy się automatycznie. Następnie rejestrator uruchomi się ponownie. Po całkowitym uruchomieniu systemu proszę wejść do menu i sprawdzić w SYSTEM -> Informacje i ustawienia systemu czy wersja oprogramowania rejestratora zmieniła się na najnowszą. Dopiero teraz można wyjąć pendrive z gniazda USB.


UWAGA: Przy upgradzie z wersji niższych niż 2.18 w rejestratorze odbywa się zmiana systemu plików, co powoduje że przy zapełnionych dyskach czas między kolejnymi uruchomieniami rejestratora może wynieść nawet ok. 1 godziny (w zależności od pojemności zestawu dysków). Nie należy wtedy wyłączać rejestrtora.

Powrót do listy pytań

b) wersja oprogramowania jest wyższa niż 2.18 lub 2.18:

Na czystym pen-drive'ie należy umieścić plik z najnowszym z firmwarem bez rozpakowywania i zmieniania nazwy i włożyć w gniazdo USB rejestratora. Po około 10 sekundach należy wejść do menu rejestratora SYSTEM -> Informacje i ustawienia systemu. Na górze znajduje się informacja o oprogramowaniu w rejestratorze, a poniżej informacja o wersji dostępnej na pen-drive. Należy zaznaczyć pole obok wersji oprogramowania z pamięci USB, wybrać kursorem OK i wcisnąć Select. Rozpocznie się upgrade rejestratora, który dalej potoczy się automatycznie. Następnie rejestrator uruchomi się ponownie. Po całkowitym uruchomieniu systemu proszę wejść do menu i sprawdzić w SYSTEM -> Informacje i ustawienia systemu czy wersja oprogramowania rejestratora zmieniła się na najnowszą. Dopiero teraz można wyjąć pendrive z gniazda USB.

Powrót do listy pytań


Czy po uaktualnianiu firmware'u rejestratora SHR-2XXX stracę ustawienia rejestracji, kamer itp. ?

Zależy to od wersji firmware. Jeśli jest ona niższa niż 2.18 ustawienia zostaną przywrócone do fabrycznych (domyślnych). Jeśli wersja jest wyższa bądź równa 2.18 ustawienia pozostaną nie zmienione. Ustawienia można zachować wykorzystując opcję menu rejestratora - Import/Export konfiguracji.

Powrót do listy pytań


Jak ustawić zworki konfiguracyjne głowicy kopuły KD6 ?

Ustawienia zworek dla nowszych modeli głowicy KD6 (8 zworek konfiguracyjnych):Protokół S4-1 S4-2 S4-3 S4-4
MAXPRO ON OFF OFF OFF
Diamond OFF OFF OFF OFF
MUX-100 OFF ON OFF OFF
American Dynamics ON ON OFF OFF
Pelco P OFF OFF ON OFF
Pelco D OFF ON ON OFF
Pelco P_AD OFF OFF ON ON
Pelco D_AD OFF ON ON ONPrędkość/parzystość S4-5 S4-6 S4-7 S4-8
2400/Brak OFF OFF OFF OFF
2400/Parzystość OFF OFF ON OFF
4800/Brak ON OFF OFF OFF
4800/Parzystość ON OFF ON OFF
9600/Brak OFF ON OFF OFF
9600/Parzystość OFF ON ON OFF
19200/Brak ON ON OFF OFF
19200/Parzystość ON ON ON OFF


Ustawienia zworek dla starszych modeli głowicy KD6 (4 zworki konfiguracyjne):

 

Protokół S4-1 S4-2 S4-3 S4-4
Diamond OFF OFF OFF OFF
MAXPRO ON OFF OFF OFF
MUX-100 OFF ON OFF OFF
American Dynamics ON ON OFF OFF
Pelco P OFF OFF ON OFF
VCL ON OFF ON OFF
Pelco D OFF ON ON OFF
UPF OFF OFF OFF ON


Powrót do listy pytańHasło dostępu do rejestratora zostało zagubione/zapomniane. Jak przywrócić ustawienia fabryczne w rejestratorze?

Urządzania security ze względu na poufność i bezpieczeństwo umożliwiają dostęp do swoich funkcji z określonymi poziomami dostępu, które są zabezpieczane hasłami. Ze względu na możliwość powstania nadużyć i dostępu osób niepowołanych, serwis nie udziela telefonicznie informacji na temat usuwania haseł/użytkowników i przywracania ustawień fabrycznych. Informacje takie mogą być przekazane jedynie pocztą elektroniczną, jako odpowiedź na wyraźną prośbę wysłaną przez pracownika klienta Ultrak Security Systems, z firmowego adresu e-mail wraz podaniem imienia i nazwiska przełożonego lub pracownika Ultrak Security Systems, który może potwierdzić prawdziwości takiej prośby.

Powrót do listy pytań