RMA - Pomoc
1. Kto pokrywa koszty transportu sprzętu do i z serwisu w przypadku naprawy gwarancyjnej ?

Sprzęt do naprawy gwarancyjnej Klient Ultrak Security Systems przesyła na swój koszt. Po naprawie sprzęt zostanie wysłany na koszt naszej firmy.

Powrót do listy pytań


2. Kto pokrywa koszty transportu sprzętu do i z serwisu w przypadku naprawy pogwarancyjnej ?

Koszt przesyłki sprzętu w przypadku naprawy pogwarancyjnej w obie strony (tj. do i z serwisu) pokrywa Klient. Jeśli Klient posiada numer Klienta w DPD, DHL lub UPS wskazane jest jego podanie z formularzu zgłoszeniowym RMA.

Powrót do listy pytań


3. Ile czasu zajmuje naprawa sprzętu ?

Przeciętnie naprawa w serwisie Ultrak Security Systems zajmuje 1-4 dni w zależności od bieżącego obłożenia naprawami.
Serwis dołoży wszelkich starań aby wykonać naprawę gwarancyjną w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta lub wysyłki sprzętu do serwisu producenta czas naprawy może wydłużyć się do 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku Klient jest indywidualnie informowany o dłuższym czasie naprawy.

Powrót do listy pytań


4. Chcę wysłać sprzęt bezpośrednio z obiektu nie mam dostępu do Internetu. Czy mogę wysłać sprzęt bez uzyskiwania numeru RMA ?

Nie. Paczki bez numeru RMA są zwracane do nadawcy na jego koszt. Jeśli Klient nie ma dostępu do Internetu powinien zadzwonić do serwisu (tel. 91 485 40 78) gdzie telefonicznie zostanie wypełniony formularz i zostanie nadany numer RMA.

Powrót do listy pytań


5. Jaka jest gwarancja na wykonaną naprawę ?

Serwis Ultrak Security Systems udziela na wykonaną naprawę 3-miesięcznej gwarancji.

Powrót do listy pytań


6. Ile kosztuje wycena naprawy sprzętu w serwisie ?

Wycena kosztów naprawy jest bezpłatna. Prośbę o wycenę należy zawrzeć w formularzu RMA wraz z podaniem drogi przekazania tej informacji zwrotnej. W przypadku stwierdzenia nieopłacalności naprawy Klient może zrezygnować z przeprowadzania naprawy bez dodatkowych kosztów. W takim przypadku konieczne jest podjęcie decyzji czy sprzęt ma zostać zezłomowany przez Ultrak Security Systems czy ma zostać odesłany z powrotem do Klienta.

Powrót do listy pytań


7. Czy mogę wypożyczyć z serwisu sprzęt zastępczy na czas naprawy ?

Serwis Ultrak Security Systems nie posiada na swoim stanie sprzętu zastępczego. Jeśli zachodzi konieczność wypożyczenia sprzętu na czas naprawy należy się z prośbą o dane urządzenie zwrócić do swojego opiekuna handlowego - pracownika działu handlowego Ultrak Security Systems.

Powrót do listy pytań


8. Chcę wysłać sprzęt do naprawy gwarancyjnej. Czy poza formularzem RMA muszę dołączać dodatkowe dokumenty ?

Tak. Do sprzętu wysyłanego do naprawy gwarancyjnej należy dołączyć kserokopię karty gwarancyjnej wystawionej na ten sprzęt (numer seryjny). Alternatywnie karta może być dostarczona w postaci skanu po przez e-mail lub faksem. Sposób dostarczania karty gwarancyjnej Klient podaje również w zgłoszeniu RMA.
Wyjątek od tej zasady stanowią partnerzy hurtowi Ultrak Security Systems, którzy nie otrzymują kart gwarancyjnych - są one przechowywane w serwisie.

Powrót do listy pytań


9. Nie posiadam karty gwarancyjnej. Czy mogę dostarczyć fakturę zakupu sprzętu ?

Na fakturze nie są umieszczane numery seryjne sprzętu i nie można zweryfikować, kiedy ta sztuka urządzenia została kupiona przez Klienta. Co za tym idzie nie można ustalić daty wygaśnięcia gwarancji. W związku z tym faktura nie może być podstawą do naprawy gwarancyjnej.

Powrót do listy pytań


10. Czy mogę wypełnić jeden formularz RMA dla czterech sztuk sprzętu tego samego typu?

Zamysłem systemu RMA jest jednoznaczne powiązanie każdej sztuki sprzętu (najczęściej charakteryzowanej przez numer seryjny) z indywidualnym numerem naprawy. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć niejednoznaczoności co do napraw sprzętu. Dlatego dla każdego urządzenia należy wypełnić na naszej stronie internetowej jeden formularz zgłoszeniowy.

Powrót do listy pytań