O Serwisie

Adres serwisu:
Ultrak Security Systems Sp. z o.o
ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
tel.(091) 485 40 78
fax (091) 485 40 60
email: serwis@adiglobal.com


Dział serwisu jest częścią Działu Technicznego firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o. Został stworzony w roku 2000 w celu zapewnienia Klientom Ultrak Sp. z o.o. możliwości napraw i konserwacji kupowanego sprzętu w kraju bez konieczności każdorazowego korzystania z usług zagranicznych serwisów firmowych.
Obecnie w zakres obowiązków serwisu wchodzą:

  • naprawy gwarancyjne sprzętu sprzedawanego przez Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
  • przeglądy i konserwacja sprzętu
  • uaktualnianie oprogramowania wbudowanego urządzeń (firmware)
  • naprawy pogwarancyjne sprzętu sprzedanego przez Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
  • prowadzenie kartotek gwarancji sprzętu dla partnerów hurtowych oraz gwarancji urządzeń DSO
  • naprawy odpłatne sprzętu CCTV innych producentów
  • sprawdzanie kompletności i poprawności działania sprzętu wypożyczonego przez Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
  • przygotowanie, kontrola jakości oraz wyposażanie rejestratorów cyfrowych.

Serwis posiada na swoim wyposażeniu sprzęt laboratoryjny i lutowniczy niezbędny do wykonywania napraw sprzętu security. Spełnia on wymogi autoryzacji dla serwisu urządzeń CCTV firmy SAMSUNG ELECTRONICS.

Szczegółową kontrolę nad przebiegiem i historią napraw oraz kartotekami gwarancji sprzętu zapewnia program Opus Serwis 2.0 dedykowany do obsługi punktów serwisowych.

W naszym serwisie zawsze dysponujemy zapasem elementów elektronicznych i mechanicznych, które wymieniane są najczęściej. W zależności od potrzeb części elektroniczne sprowadzamy nie tylko z Polski, ale również zaopatrujemy się u dostawców zagranicznych.

Dysponujemy gotowymi stanowiskami do testowania produktów trafiających do serwisu, co wydatnie skraca czas naprawy.

Przykładem może tu być zainstalowany w ostatnim czasie do celów demonstracyjno-testowych tor tunelu video firmy SENTRY.

Serwis ADI ULTRAK świadczy usługi związane z naprawami, przeglądami i konserwację wszystkich urządzeń sprzedanych przez naszą firmę. Większość sprzętu jest naprawiana na miejscu w siedzibie serwisu. W niewielu przypadkach zachodzi konieczność wysłania sprzętu do serwisu producenta. Serwis współpracuje z serwisami firmowymi wszystkich dostawców Ultrak Security Systems Sp. z o.o. co pozwala na kompleksowe załatwienie każdej sprawy związanej z serwisem sprzętu.

Posiadamy autoryzację firmy SAMSUNG ELECTRONICS w zakresie sprzętu CCTV.

Serwis może również podjąć się naprawy sprzętu CCTV innych producentów. W takim przypadku konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z serwisem w celu ustalenia, jakie urządzenia są potrzebne do właściwego przetestowania urządzenia przed i po naprawie.