Detekcja gazów

Problem odprowadzenie spalin nabiera szczególnego znaczenia w garażach, podziemnych parkingach, tunelach, kotłowniach itp. Niebezpiecznym produktem spalania jest tlenek węgla nazywany też niewidzialnym, bezwonnym zabójcą. Dlatego też oferujemy systemy Detekcji Tlenku Węgla firmy DURAN Electronica, a także i inne systemy detekcji gazów technicznych i wybuchowych tego producenta.