Apollo 55000-136APO

55000-136APO
Nadmiarowa czujka ciepła serii 65 o progu 90°C (klasa CS) z migającą diodą LED

Nadmiarowa czujka CS przechodzi w stan alarmowania tylko po przekroczeniu zadanej temperatury. W tej wersji dioda LED miga w sposób ciągły w stanie dozoru.

CPD
Apollo 55000-136APO

Czujka ciepła do detekcji temperatury używa pary zgodnych termistorów. Jeden z termistorów pracuje w temperaturze otoczenia, a drugi jest zamknięty. W normalnych warunkach, oba termistory rejestrują podobne temperatury, ale w czasie pożaru, temperatura rejestrowana przez pierwszy termistor będzie szybko wzrastać, co spowoduje brak równowagi pomiędzy termistorami i spowoduje przejście czujki w stan alarmowania.
Nadmiarowa czujka CS przechodzi w stan alarmowania tylko po przekroczeniu zadanej temperatury.
Seria 65 zawiera 12 czujek ciepła tak, aby jak najlepiej dopasować je do różnych warunków pracy.
W tej wersji dioda LED miga w sposób ciągły w stanie dozoru.

Certyfikat zgodności nr 0832-CPD-0011

Parametry techniczne
Typ czujki nadmiarowa ciepła (próg 90ºC - klasa CS)
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 9 ... 33 V DC
Prąd dozorowania 0,055 mA (przy 24V DC)
Prąd alarmowania 52 mA
Zakres temperatur pracy -20 ... +90 °C
Wilgotność względna 0 ... 95 % (bez kondensacji)
Kolor biały
Średnica 100 mm

Certyfikaty
0832-CPD-0011 ORG (285.8 KB)
certyfikat CPD ORG (285.8 KB)
certyfikat CPR ORG (55.12 KB)
certyfikat LPCB ORG (210.01 KB)

Deklaracje zgodności
deklaracja CE ORG (298.89 KB)

FAQ
Pożary testowe - broszura PL (4.37 MB)

Karty katalogowe
Karta katalogowa 55000-136APO (69.66 KB)
Marka: Apollo
Model: 55000-136APO
Kod ADI: 55000-136APO
Gwarancja: 10Y, zobacz szczegóły

Ilość: