Apollo 55000-121APO

55000-121APO
Nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła serii 65 o progu 57°C (klasa A1R) z LED

Nadmiarowo-różniczkowa czujka A1R przeznaczona jest do wykrywania pożaru w miarę wzrostu temperatury, ale również posiada stałą górna granicę przy której i tak czujka przejdzie w stan alarmowania.

CPD
Apollo 55000-121APO

Czujka ciepła do detekcji temperatury używa pary zgodnych termistorów. Jeden z termistorów pracuje w temperaturze otoczenia, a drugi jest zamknięty. W normalnych warunkach, oba termistory rejestrują podobne temperatury, ale w czasie pożaru, temperatura rejestrowana przez pierwszy termistor będzie szybko wzrastać, co spowoduje brak równowagi pomiędzy termistorami i spowoduje przejście czujki w stan alarmowania.
Nadmiarowo-różniczkowa czujka A1R przeznaczona jest do wykrywania pożaru w miarę wzrostu temperatury, ale również posiada stałą górna granicę przy której mimo tego, że tempo wzrostu temperatury jest zbyt małe, aby uruchomić detektor i tak czujka przejdzie w stan alarmowania.
Seria 65 zawiera 12 czujek ciepła tak, aby jak najlepiej dopasować je do ​​różnych warunków pracy.

Certyfikat zgodności nr 0832-CPD-0002

Parametry techniczne
Typ czujki nadmiarowo-różniczkowa ciepła (próg 57ºC - klasa A1R)
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 9 ... 33 V DC
Prąd dozorowania 0,045 mA (przy 24V DC)
Prąd alarmowania 52 mA
Zakres temperatur pracy -20 ... +90 °C
Wilgotność względna 0 ... 95 % (bez kondensacji)
Kolor biały
Średnica 100 mm

Certyfikaty
0832-CPD-0002 ORG (290.66 KB)
certyfikat CPR ORG (500.52 KB)
certyfikat LPCB ORG (210.01 KB)

Deklaracje zgodności
deklaracja CE ORG (298.89 KB)
deklaracja w�asno�ci u�ytkowych ORG (55.21 KB)

FAQ
Po�ary testowe - broszura PL (4.37 MB)

Karty katalogowe
Karta katalogowa 55000-121APO (70.02 KB)
Marka: Apollo
Model: 55000-121APO
Kod ADI: 55000-121APO
Gwarancja: 10Y, zobacz szczegóły

Ilość: