Systemy Alarmowe

Filtry - opcje wyszukiwania


Wyświetl: Lista / Tabela
Wyświetlaj po
Sortuj według
   

Ekspander magistrali IB2-Bus przeznaczony jest do rozbudowy central MB-Secure o dodatkowe magistrale BUS-2 lub RS485 i port RS232. Komunikacja z dodatkowymi magistralami odbywa się poprzez linie IB2. Ekspander może być montowany w obudowie centrali jak i w lokalizacji oddalonej od centrali max 1200 m. Pozwala on na stworzenie 4 niezależnych i zabezpieczonych odzielnnymi bezpiecznikami magistral BUS-2 do których można podłączyć max 256 urządzeń (po 64 na każdej magistrali) ...

Moduł Ekspander IB2 16 I/O rozbudowuje centrale serii MB-Secure o dodatkowe wejścia i wyjścia. Połączenia z centralą jest ustanawiane poprzez magistralę IB2-Bus lub BUS-2, moduł może być zainstalowany w obudowie centrali lub maksymalnie w odległości do 1000 m od niej w osobnej obudowie . Pozwala na podłączenie do 16 czujek konwencjonalnych oraz jest wyposażony w 16 programowalnych wyjść o obciążalności 12V/50 mA każde. ...

Moduł Przekaźnikowy 4x 230V/8A i 8x24V/1A rozbudowuje centrale serii MB-Secure o dodatkowe wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe. Przekaźniki są wysterowywane napięciem 12V/50mA np. z modułu ekspandera IB2 I/O lub bezpośrednio z płyty głównej centrali. ...

Moduł kontroli dostępu RS458 dla ACS8, umożliwia podłączenie wszystkich obwodów drzwiowych potrzebnych do stworzenia pełnego przejścia kontroli dostępu, moduł komunikuje z kontrolerem ACS8, który podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie dostępu. Jeśli moduł jest zarządzany z oprogramowania IQ MultiAccess to może on kontrolować 2 drzwi. Wymaga zasilania 12V ...

Moduł 2 wejść/ 2 wyjść przekaźnikowych dla magistrali BUS-2 pozwala na podłączenie dwóch czujek konwencjonalnych oraz sterowanie urządzeń poprzez 2 wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 8A/250V AC i 5A/30V DC ...

Dialer DS6600 jest wykorzystywany do cyfrowego przesyłania informacji o stanie systemu antywłamaniowego opartego o centrale serii MB-Secure i MB-Classic. Poprzez protokół Contact ID. Dodatkowo umożliwia zdalne programowanie i diagnostykę oraz wysyłanie informacji SMS poprzez protokół TAP i UCP. Komunikuje się z centralami poprzez magistralę BUS-2. ...

Moduł komunikacyjny DS6700 jest elementem hybrydowym zawierającym moduł do komunikacji po sieci Ethernet, PTSN oraz GSM po zastosowaniu modułów RFW-3000/RFW-4000. Komunikuje się z centralami serii MB-Secure i MB-Classic za pośrednictwem magistrali BUS-2. ...

Moduł komunikacyjny DS6750 jest elementem hybrydowym zawierającym moduł do komunikacji po sieci Ethernet, PTSN oraz GSM po zastosowaniu modułów RFW-3000/RFW-4000. Komunikuje się z centralami serii MB-Secure i MB-Classic za pośrednictwem magistrali BUS-2. Funkcja AWAG, umożliwia bezpośrednie połączenie z WINMAG, IQ MultiAccess. ...

Pilot może być używany do wewnętrznego i zewnętrznego uzbrajania systemu alarmowego, może być również wykorzystany jako przycisk napadowy lub do zdalnego sterownia oświetlenia zewnętrznego. Połączenie bezprzewodowe z centralą wymaga zastosowania odbiornika bezprzewodowego RF-BUS-2 ...

SLIM-LOCK zapobiega przypadkowemu dostępowi do uzbrojonej strefy systemu alarmowego, w celu uniknięcia fałszywego alarmu. Po zazbrojeniu strefy, drzwi do niej są ryglowane poprzez wsunięcie trzpienia w otwór w ościeżnicy drzwi. ...

Czujnik kontrolujący stan zamka. Po zamknięciu drzwi na klucz pozwala na uzbrojenie strefy. ...

Profilowany zamek drzwiowy z elementem blokującym do wkładek cylindrycznych VdS kl. B, z mechaniczną ochroną powierzchni przed rozwierceniem. Zamek jest wyposażony w czujnik monitorujący stan zamka (zamknięty, zaryglowany). ...

Profilowany zamek drzwiowy z elementem blokującym do wkładek cylindrycznych VdS kl. C, z dodatkowym elektronicznym zabezpieczeniem przed rozwierceniem. Zamek jest wyposażony w czujnik monitorujący stan zamka (zamknięty, zaryglowany) ...

Profilowany zamek drzwiowy z elementem blokującym do wkładek cylindrycznych VdS kl. C, z dodatkowym elektronicznym zabezpieczeniem przed rozwierceniem. Zamek jest wyposażony w czujnik monitorujący stan zamka (zamknięty, zaryglowany) do współpracy z centralami alarmowymi 5008. ...

System IDENTLOC jest używany do kontroli obecności i monitorowania funkcji obiektów bez połączenia galwanicznego pomiędzy elementem ruchomym i nieruchomy. Moduł pozwala na podłączenie max. 4 czujników IDENTLOC systemu alarmowego opartego o centrale serii MB-Secure za pośrednictwem magistrali BUS-1/BUS-2 ...

System IDENTLOC jest używany do kontroli obecności i monitorowania funkcji obiektów bez połączenia galwanicznego pomiędzy elementem ruchomym i nieruchomy. Moduł pozwala na podłączenie max. 4 czujników IDENTLOC do konwencjonalnego systemu alarmowego ...