Urządzenia Satel

Wyświetl: Lista / Tabela
Wyświetlaj po
Sortuj według
   

Kontroler ACCO-KP2 przeznaczony jest do kontroli jednego przejścia (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dostępu ACCO lub ACCO NET. Moduł może również pracować jako samodzielne urządzenie. Autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie kodu, karty zbliżeniowej (transpondera pasywnego w formie karty, breloka itp.) lub pastylki DALLAS ...
 

ACCO-USB służy do połączenia systemu kontroli dostępu ACCO z komputerem PC. Jest to konwerter umożliwiający podłączenie magistrali komunikacyjnej RS-485 za pośrednictwem portu szeregowego USB do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem ACCO-SOFT-LT. Dzięki temu administrator systemu uzyskuje łatwy i wygodny dostęp do wszystkich jego elementów. ...
 

Klawiatura ACCO-SCR-BG stanowi element systemu kontroli dostępu ACCO i ACCO NET. Urządzenie umożliwia skuteczną identyfikację użytkownika za pomocą nie tylko kodu, lecz także transponderów pasywnych pracujących w paśmie 125 kHz. Sygnalizacja optyczna (diody LED) informuje o stanie przejścia oraz o funkcjach realizowanych przez urządzenie. ...
 

Duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny; identyfikacja użytkownika na podstawie karty i/lub kodu; obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz; diody LED informujące o stanie przejścia i modułu; sygnalizacja dźwiękowa. ...
 

PAS-DALLAS to hermetyczna pastylka działająca w standardzie Dallas iButton. Współpracuje z czytnikami pastylek CZ-DALLAS, dzięki czemu może być użytkowana w systemach alarmowych bazujących na centralach z serii INTEGRA oraz systemach kontroli dostępu ACCO i ACCO NET. ...
 

Podkładka dystansowa jest akcesoryjnym elementem ułatwiającym wykonywanie instalacji alarmowych. Jej zastosowanie poprawia zasięg czytania kart w przypadku montażu urządzenia na podłożu z elementami metalowymi. ...
 

Brelok zbliżeniowy 125kHz pełniący rolę unikalnego transpondera do bezdotykowej autoryzacji w systemach kontroli dostępu oraz w systemach sygnalizacji włamania i napadu wyposażonych w czytniki kart zbliżeniowych. Forma breloka ułatwia poręczne przechowywanie identyfikatora. ...
 

Brelok zbliżeniowy 125kHz pełniący rolę unikalnego transpondera do bezdotykowej autoryzacji w systemach kontroli dostępu oraz w systemach sygnalizacji włamania i napadu wyposażonych w czytniki kart zbliżeniowych. Forma breloka ułatwia poręczne przechowywanie identyfikatora. ...
 

...
 

ACCO-NT to centrala kontroli dostępu, która jest elementem systemu kontroli dostępu ACCO NET. Wprowadza ona wiele nowych rozwiązań zarówno dla administratora systemu, jak i dla użytkownika. Centralizacja systemu, możliwość włączenia do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central w danym obiekcie, a także możliwość administracji systemem z poziomu przeglądarki to tylko kilka przykładów nowych funkcjonalności systemu. ...
 

Czytnik kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ to urządzenie współpracujące z transponderami pasywnymi 125 kHz (karty, breloki, pastylki itp.). Przeznaczony jest do pracy z konwerterem ACCO-USB, umożliwiając administratorowi systemu kontroli dostępu ACCO łatwe dodawanie użytkowników transponderów bezpośrednio na stanowisku pracy. Czytnik wyposażony jest w sygnalizację dźwiękową oraz wizualizację stanu pracy dwukolorową diodą LED. ...
 

Czytnik pastylek standardu Dallas iButton umożliwia realizację funkcji kontroli dostępu za pomocą central alarmowych INTEGRA oraz kontrolerów przejścia ACCO i ACCO NET. ...
 

Urządzenie zdalnej obsługi i sygnalizacji - panel wyniesiony (współpracuje z CSP-208) ...
 

Sygnalizator akustyczny do sygnalizacji pożarowej, zapewniający ostrzeganie osób znajdujących się na chronionym obszarze o wykryciu zagrożenia. ...
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe umożliwiają zgłoszenie zauważonego pożaru osobom znajdującym się w jego pobliżu i uruchomienie sygnalizacji alarmowej. ...
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe umożliwiają zgłoszenie zauważonego pożaru osobom znajdującym się w jego pobliżu i uruchomienie sygnalizacji alarmowej. ...