Xtralis OSI-10

OSI-10
Odbiornik - efektywne pole widzenia 7°/4°, zasięg 30-150m, 1 OSE

Wieloliniowa czujka dymu OSID to nowa technologia przestrzennego wykrywania dymu. OSID używa dwóch wiązek promieniowania: IR i UV oraz matrycy CMOS. Znacznie przewyższa typowe czujki liniowe stabilnością pracy i odpornością na fałszywe alarmy.

CPD
Xtralis OSI-10

Wieloliniowa czujka dymu OSID to nowa technologia przestrzennego wykrywania dymu. OSID używa dwóch wiązek promieniowania: IR i UV oraz matrycy CMOS do rejestrowania sygnałów emitowanych przez nadajnik. Znacznie przewyższa typowe czujki liniowe łatwością uruchomienia, stabilnością pracy i odpornością na fałszywe alarmy wywołane pyłami lub ruchami budynku.
Jak każda czujka liniowa OSID mierzy jasność wiązek promieniowania przesyłanych nad chronionym obszarem. Jeden Odbiornik OSID może współpracować nawet z siedmioma Nadajnikami zwiększając w ten sposób szerokość chronionego obszaru. Podstawą nowej jakości oferowanej przez OSID są dwie innowacje technologiczne wprowadzone przez firmę XTRALIS.
Każdy Nadajnik wysyła unikalną sekwencję ultrafioletowych i podczerwonych impulsów. Odbiornik rejestruje je jako wzorzec i w ten sposób „znieczula się” na inne źródła promieniowania.
Użycie dwóch wiązek promieniowania umożliwia rozpoznawanie wielkości wykrywanych cząstek. Krótkofalowe promieniowanie UV jest silnie rozpraszane/tłumione przez cząstki o różnej wielkości. Na promieniowanie podczerwone IR, o dłuższej fali, oddziałują silnie tylko większe cząstki. OSID mierzy zmiany poziomów i stosunku dwóch sygnałów: ultrafioletowego i podczerwonego. Dysponuje więc znacznie większą ilością informacji niż typowa liniowa czujka dymu. Dzięki temu odróżnia duże cząstki kurzu i pyłów od dymu.
OSID używa matrycy CMOS do zlokalizowania i śledzenia sygnałów Nadajników w szerokim polu widzenia. Dzięki temu system OSID toleruje nieprecyzyjną regulację urządzeń w czasie uruchomienia oraz ruchy struktury budynku w niespotykanie szerokim zakresie.
Bazujące na opisanych innowacjach algorytmy obróbki odbieranych sygnałów zapewniają pewne wykrywanie dymu, z nieporównanie większą odpornością na czynniki zakłócające niż jest to osiągalne w typowych czujkach liniowych.

Certyfikat zgodności nr 0333-CPD-075387

Parametry techniczne
Typ czujki liniowa dymu (odbiornik IR + UV)
Zasięg 150 m
Pole widzenia 7x4 ° (poziomo x pionowo)
Maksymalna ilość nadajników 1
Napięcie zasilania 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 20 ... 30 V DC
Prąd dozorowania 4 mA (grzałka 16mA, tryb uczenia 27mA)
Zakres temperatur pracy -10 ... +55 °C
Wilgotność względna 10 ... 95 % (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP 44 (elektronika, optyka IP 66)
Wymiary 198x130x96 mm szer. x wys. x gl.
Waga 0,610 kg

Certyfikaty
OSID certyfikat CPR ORG (697.57 KB)

Deklaracje zgodności
OSID deklaracja w�asno�ci u�ytkowych ORG (216.94 KB)
OSID deklaracja w�asno�ci u�ytkowych PL (610.61 KB)

FAQ
OSID Selection Assistant user guide ENG(463.76 KB)
OSID Diagnostic software release notes ENG(426.16 KB)
OSID Diagnostic software troubleshooting guide ENG(2.15 MB)

Instrukcje instalacji
OSID Instrukcja instalacji PL(1.23 MB)
OSID Przewodnik ORG(1.29 MB)

Instrukcje obsługi
OSID Diagnostic Instrukcja uzytkownika ORG (1.65 MB)

Karty katalogowe
Karta katalogowa OSI-10 (80.14 KB)

Materiały informacyjne
5 powod�w aby stosowa� OSID PL (393.8 KB)
Broszura OSID PL (1.24 MB)

Oprogramowanie wspomagające
OSID Diagnostic v3.00.03.23 ORG(6.55 MB)
OSID Diagnostic v5.00.06 ORG(7.14 MB)
OSID Selection Assistant ENG(704.34 KB)
Marka: Xtralis
Model: OSI-10
Kod ADI: OSI-10
Gwarancja: 24M, zobacz szczegóły

Ilość: