ADI Global Distribution

NUUO CMS

   
Sortuj:
Strona 1 z 1

Oprogramowanie CMS NUUO CMSNUUO CMS
Oprogramowanie CMS Zazrządzanie alarmami z systemów NUUO
NUUO
  • Ilość obsługiwanych jednostek: Nieograniczona
  • Licencje: Liczba kamer, liczba we./wy. alarmowych,
  • Baza danych: SQL
  • Obsługa alarmów: 45 typów, 6 alarmów analizy video
  • Definowanie priorytetu alarmów: Tak
  • Instrukcje alarmowe dla operatora: Tak
  • Mapy graficzne do wizualizacji: Tak
  • Wirtualne krosownice wizyjne: Tak
zobacz NUUO CMS

Licencja bazowa CMS NCS-BASENCS-BASE
Licencja bazowa CMS 48 kamer IP, 8 I/O
NUUO
NCS-BASE jest licencją bazową oprogramowania NUUO CMS. Zawiera obsługę 48 kanałów video (kamer IP lub analogowych) z serwerów Main Console lub NVRmini2 oraz 8 wejść/wyjść alarmowych.


zobacz NCS-BASE

Licencja kamery dla CMS NCS-CN-CAMNCS-CN-CAM
Licencja kamery dla CMS rozszerzenie o 1 kamerę
NUUO
NCS-CN-CAM jest rozszerzeniem licencji bazowej NUUO CMS o obsługę kolejnego kanału video.


zobacz NCS-CN-CAM

Licencja I/O dla CMS NCS-CN-IONCS-CN-IO
Licencja I/O dla CMS rozszerzenie o 1 wejście lub wyjście alarmowe
NUUO
NCS-CN-IO jest rozszerzeniem licencji bazowej NUUO CMS o obsługę kolejnego wejścia lub wyjścia alarmowego z systemów opartych o Main Console lub NVRmini2.


zobacz NCS-CN-IO

Licencja POS do NUUO CMS NCS-CN-POSNCS-CN-POS
Licencja POS do NUUO CMS 1 punkt POS
NUUO
NCS-CN-POS jest licencją jednego obsługi punktu sprzedaży z monitoringiem transakcji w oprogramowaniu NUUO CMS. Ilość obsługiwanych punktów POS jest nieograniczona.


zobacz NCS-CN-POS

licencja do integracji NCS-CN-LPRNCS-CN-LPR
licencja do integracji systemu LPR z CMS NUUO
NUUO
NCS-CN-LPR to licencja podłaczenia systemu LPR do oprogramowania zarzadzajacego alarmami CMS


zobacz NCS-CN-LPR

Licencja oprogramowania VMS NCS-CN-IVSNCS-CN-IVS
Licencja oprogramowania VMS Odbiór alarmu z modułu analizy obrazu
NUUO
NCS-CN-IVS jest licencją umożliwiającą odbiór przez serwer (system) CMS alarmów zgłaszanych przez moduł analityki obrazu pracujący na serwerach oprogramowania Main Console. 1 szt. NCS-CN-IVS umożliwia odbiór jednego wybranego alarmu z analizy video.


zobacz NCS-CN-IVS
Strona 1 z 1