Kontrolery DSO

 

Kontrolery to podstawowe elementy systemów DSO - to od ich funkcjonalności oraz jakości wykonania zależy, czy system na nich zbudowany będzie dźwiękowym systemem ostrzegawczym, czy zwykłym systemem radiowęzłowym.

Kontrolery zapewniają komunikację systemu z centralą SSP, nadzór nad wszystkimi komponentami systemu, przełączanie i dystrybucję wszystkich sygnałów dźwiękowych oraz ich obróbkę (filtracja, korekcja dynamiki). Zawierają w sobie układy pamięci pozwalające na zapis i odtwarzanie automatycznych komunikatów ewakuacyjnych.