IFTER EQU2 MI STD 1K

EQU2 MI STD 1K
Ifter EQU, wiele integracji do 1000 elementów

IFTER EQU jest systemem integrującym systemy bezpieczeństwa i automatyki oraz wizualizującym ich stan. Zapewnia istotne zwiększenie skuteczności ochrony obiektu dzięki łatwości obsługi i szerokim możliwościom prezentacji zdarzeń.

IFTER EQU2 MI STD 1K

System do wizualizacji i integracji automatyki budynkowej, układów kontrolno-pomiarowych oraz systemów bezpieczeństwa, do których zaliczamy: System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Pożaru. IFTER EQU oferuje zaawansowane możliwości konfiguracyjne, a także wiele nowych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę i automatyzujących kluczowe procesy. Podkłady graficzne w IFTER EQU służą do prezentacji stanu elementów systemu bezpieczeństwa: czujek, stref alarmowych, drzwi, kamer. Prezentacja odbywa się poprzez ikony automatycznie zmieniające stan, zależnie od stanu urządzenia (np. dozór, aktywność, uszkodzenie). Klikając na daną ikonę, możemy sterować pracą urządzenia: wysłać komendę blokowania czy uzbrojenia, wyświetlać ostatnie zdarzenia oraz prezentować obraz z chwili ich wystąpienia. Na wizualizacji można umieścić również moduły funkcjonalne, takie jak dzienniki, sygnalizację stanu, itd. Moduły funkcjonalne pozwalają na na podgląd zdarzeń, alarmów i sygnalizowanie, czy jakieś urządzenie znajduje się w stanie ominięcia, alarmu lub uszkodzenia. Wizualizacja organizowana jest wielopoziomowo, aby umożliwić podgląd terenu całego obiektu i poszczególnych pięter chronionych budynków. Taka organizacja pozwala na stworzenie mechanizmu prowadzenia od planu ogólnego (lokalizacja na planach obiektu, w którym doszło do powstania zagrożenia) do szczegółowego (prezentacja odpowiedniej kondygnacji, która ukazuje również możliwe drogi ucieczki potencjalnego sprawcy). Dzięki temu możliwe jest instruowanie patrolu, w jaki sposób fizycznie zabezpieczyć chronioną przestrzeń. Osoby z patrolu mogą być wyposażone w urządzenia mobilne, na których wyświetlą się zmiany prezentowanego zagrożenia. Cały wygląd graficzny dostępny operatorowi jest swobodnie definiowany, dzięki czemu osoba konfigurująca IFTER EQU ma możliwość dostosowania wyglądu i funkcjonalności do wymogów inwestora lub specyfiki obiektu. Na planach architektonicznych można nanosić elementy aktywne, reprezentujące stan fizyczny i logiczny urządzeń. Klikając na dany element, operator dowiaduje się o jego nazwie, adresie, ostatnich alarmach lub zdarzeniach. Jeżeli ma odpowiednie uprawnienia, może nim również sterować. Istotną zaletą naszego rozwiązania jest możliwość prezentacji na jednym widoku stanu urządzeń różnych systemów bezpieczeństwa i automatyki, bez względu na ich producenta. Operator uzyskuje dzięki temu spójny system zarządzający. IFTER EQU obsługuje większość popularnych w Polsce urządzeń systemów bezpieczeństwa. Obsługa jest prowadzona dwukierunkowo: IFTER EQU pobiera stan systemu i zdarzenia oraz steruje ich pracą. Istotna jest również funkcja tworzenia relacji między systemami IFTER EQU wspiera obsługę urządzeń poprzez różne interfejsy. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik przestaje być ograniczony odległością pomiędzy komputerem z oprogramowaniem a integrowanymi urządzeniami. W przypadku standardowych połączeń po porcie RS232, odległość maksymalna wynosi 15 metrów, natomiast RS485 pozwala powiększyć dystans do 1000 metrów. Konwertując te połączenia na protokół TCP/IP, uzyskujemy do nich dostęp z dowolnego miejsca sieci komputerowej. Dzięki temu można stworzyć lokalne centrum nadzoru lub zarządzać wieloma obiektami z głównego centrum nadzoru. Korzystając z sieci komputerowych, użytkownik ma możliwość zabezpieczenia danych poprzez szyfrowanie lub tworzenie bezpiecznych połączeń – VPN.


Instrukcje obsługi
Ifter EQU instrukcja obsługi PL(3.24 MB)

Materiały informacyjne
Ifter EQU broszura PL (2.89 MB)
Ifter EQU prezentacja PL (3.15 MB)

Projektowanie
Ifter EQU - systemy obsługiwane (184.91 KB)
Marka: IFTER
Model: EQU2 MI STD 1K
Kod ADI: EQU2 MI STD 1K
Gwarancja: 36M, zobacz szczegóły

Ilość: