Urządzenia do stref Ex

Jest wiele miejsc, gdzie wybuchowe mieszaniny gazów lub pyłów mogą występować stale, okresowo lub w skutek wypadku.

Zagrożone obszary są częste w rafineriach ropy, przemyśle chemicznym, fabrykach oraz magazynach gazów, rozpuszczalników, farb oraz innych lotnych substancji.

Urządzenie elektryczne przeznaczone do pracy w takich obszarach muszą być zaprojektowane tak, aby nie doprowadzić do zapłonu mieszanki wybuchowej nie tylko w czasie normalnej pracy ale też w przypadku awarii. Istnieje wiele metod, aby to osiągnąć, np. osłony olejowe, osłony gazowe z nadciśnieniem i osłony proszkowe/piaskowe, ale dwoma najpopularniejszymi metodami są obudowy ognioszczelne i obudowy iskrobezpieczne (Ex).

Urządzenia ognioszczelne są tak szczelnie zamknięte w obudowie, że wewnętrzny wybuch ani nie zniszczy obudowy ani nie wyjdzie poza nią. Powierzchnia musi pozostać na tyle chłodna aby nie doprowadzić do zapłonu mieszanki wybuchowej.

Do łączenia ze sobą urządzeń ognioszczelne należy używać kabli ognioodpornych. Metoda ta jest najkorzystniejsza cenowo gdy przesyłane są duże moce ale jest nie do zaakceptowania w przestrzeniach, gdzie mieszanki wybuchowych gazów/powietrza utrzymują się stale lub przez dłuższy okres czasu. Dlatego popularniejszym rozwiązaniem są urządzenia iskrobezpieczne. Takie urządzenia (Ex) pracują wykorzystując tak mało mocy i magazynują w sobie tak mało energii, że nie są w stanie spowodować zapłonu:

  • w normalnych warunkach
  • przy jednej awarii (klasyfikacja ib)
  • przy kombinacji dowolnych dwóch awarii (klasyfikacja ia)

W każdym z tych przypadków urządzenie musi pozostać na tyle chłodne aby nie doprowadzić do zapłonu mieszanki wybuchowej.

Tabela 1: Grupy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

GrupaDefinicja
Grupa Iurządzenia przeznaczone do pracy pod ziemią w kopalniach oraz w naziemnych obszarach kopalń, ale są zagrożone wybuchem gazu lub pyłu
Grupa IIurządzenia przeznaczone do stosowania na powierzchni w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów

Tabela 2: Klasyfikacja stref (grupa II)

StrefaDefinicjaWymagany atest iskrobezpieczeństwa
Strefa 0miejsca gdzie wybuchowe mieszaniny gazów utrzymują się stale lub przez długi okres czasu1G
Strefa 1miejsca gdzie wybuchowe mieszaniny gazów mogą się pojawiać w warunkach normalnych2G lub 1G
Strefa 2miejsca gdzie wybuchowe mieszaniny gazów mogą się pojawiać w warunkach normalnych i szybko się ulatniają3G lub 2G lub 1G
Strefa 20miejsca gdzie wybuchowe mieszaniny pyłów utrzymują się stale lub przez długi okres czasu1D
Strefa 21miejsca gdzie wybuchowe mieszaniny pyłów mogą się pojawiać w warunkach normalnych2D lub 1D
Strefa 22miejsca gdzie wybuchowe mieszaniny pyłów mogą się pojawiać w warunkach normalnych i szybko się ulatniają3D lub 2D lub 1D

Tabela 3: Podział gazów (grupa II)

StrefaDefinicjaWymagany atest iskrobezpieczeństwa
Wodórdwusiarczek węgla, acetylenIIC
Etylenbutadien, formaldehyd, dietyloeterIIB lub IIC
Propanaldehyd octowy, aceton, benzen, butan, etan, heksan, heptan, nafta oczyszczona, nafta, ropa naftowa, styren, ksylenIIA lub IIB lub IIC

Tabela 4: Budowa urządzeń

OznaczenieDefinicjaOznaczenieDefinicja
dbudowa ognioszczelnaiabudowa iskrobezpieczna (strefa 0)
ibbudowa iskrobezpieczna (strefa 1)pz osłoną gazową z nadciśnieniem
ebudowa wzmocnionaoz osłoną olejową
qz osłoną proszkową/piaskowąmobudowa hermetyczna
nurządzenia przeznaczone do strefy 2swykonanie specjalne
kwykonanie wodoszczelne

Tabela 5: Klasyfikacja temperaturowa (tylko dla urządzeń w wykonaniu G)

Klasa temperaturowaMaksymalna temperatura powierzchni (°C)Gazy, ciecze i ich oparyWymagany atest iskrobezpieczeństwa
T685T6 lub T5 lub T4 lub T3 lub T2 lub T1
T5100dwusiarczek węglaT5 lub T4 lub T3 lub T2 lub T1
T4135aldehyd octowy, dietyloeter, azotan izopropyluT4 lub T3 lub T2 lub T1
T3200heksan, heptanT3 lub T2 lub T1
T2300butan, butadien, etylenT2 lub T1
T1450aceton, amoniak, benzen, tlenek węgla, etan, wodór, metan, propan, etylenT1

Wyświetl: Lista / Tabela
Wyświetlaj po
Sortuj według
   

Czujniki temperatury HD1 przeznaczone są do pracy w środowisku zagrożenia wybuchem (strefa 0, 1 i 2). Podstawową aplikacją dla tego typu urządzeń są systemy detekcji pożaru oraz sterowania gaszeniem, np. w lakierniach, magazynach substancji łatwopalnych. ...

...
 

...
 

...
 

Sygnalizatory optyczno-akustyczne CU1 to urządzenia przeznaczone do pracy w strefach EX typu 1 i 2. Połączenie odporności na warunki zewnętrzne (IP66/67) z wieloma dopuszczeniami wiodących towarzystw (ATEX, BASEEFA i innych). ...

Ksenonowa lampa ostrzegawcza 0,5J zapewnia sygnalizację optyczną w strefach EX klasy 0, 1 i 2. Wzmocniona konstrukcja o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne i korozję. Wersje obudowy o klasie ochronności IP66 i IP67. ...

Ksenonowe lampy ostrzegawcze z rodziny XB15 obejmują modele o energii błysku 5, 10 i 15J. Sygnalizatory mogą być stosowane w aplikacjach lądowych i offshore, również w strefach zagrożenia wybuchem klasy 1 i 2. ...

Sygnalizatory akustyczne DB5 to urządzenia przeznaczone do pracy w strefach EX typu 0, 1 i 2. Połączenie odporności na warunki zewnętrzne (IP65) z wieloma dopuszczeniami wiodących towarzystw (ATEX, FM, CSA i innych). ...
 

...
 

...
 

...
 

Optyczna czujka dymu XP95 działa w oparciu o zasadę rozproszenia światła i jest idealna do zastosowań, gdzie najbardziej prawdopodobne są pożary tlące lub o powolnym spalaniu. ...
 

Czujka ciepła XP95 monitoruje temperaturę za pomocą jednego termistora, który steruje wyjściem licznika proporcjonalnie do temperatury zewnętrznej powietrza. Idealnie nadaje się do brudnych lub zadymionych w warunkach normalnych pomieszczeń. ...
 

22051EISE to adresowalna optyczna czujka dymu do stref Ex. Czujka 22051EISE nadaje się do stosowania we wszystkich strefach zagrożonych wybuchem, czyli do strefy 0, 1 i 2 oraz dla większości gazów. ...
 

Konwencjonalna optyczna czujka dymu do stref Ex. Jako czujnik iskrobezpieczny, nadaje się do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem klasy II, a zatem została zaprojektowana tak, żeby nie stać się źródłem zapłonu w takich strefach. ...
 

Konwencjonalna optyczna czujka dymu do stref Ex. Jako czujnik iskrobezpieczny, nadaje się do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem klasy II, a zatem została zaprojektowana tak, żeby nie stać się źródłem zapłonu w takich strefach. ...