NUUO CT-CAM-ULT

CT-CAM-ULT
Licencja obsługi kamery obsługa 1 kamery IP w systemie NUUO Crystal

CT-CAM-ULT jest licencją obsługi kamery w systemie NUUO Crystal (licencja Ultimate). Jest licencją bardziej zaawansowaną niż licencja Enterprise. Obsługa ściany wizyjnej i redundancji zapisu między rejestratorami (tzw. failover).

NUUO CT-CAM-ULT

CT-CAM-ULT jest licencją obsługi kamery w systemie NUUO Crystal (licencja Ultimate). Jest licencją bardziej zaawansowaną niż licencja Enterprise, gdyż dzięki niej w systemie mogą występować serwery nagrywające zapasowe, przejmujące nagrywanie z kamer do które normalnie połączone są z uszkodzonym serwerem nagrywającym. Dzięki licencji Ultimate można również wdrożyć ścianę wizyjną do jednoczesnej wizualizacji obrazów z bardzo wielu kamer IP oraz automatycznego wyświetlania obrazów z kamer skojarzonych z powstałym zdarzeniem.
Licencje kamerowe mogą być dowolnie dystrybuowane przez administratora systemu między serwery nagrywające. W systemie mogą występować jedynie kamery o tym samym typie licencji (tj. tylko Ultimate lub tylko Enterprise lub tylko Professional).
System NUUO Crystal Ultimate może wykorzystywać zarówno serwery CT-8000 jak i CT-4000.

Marka: NUUO
Model: CT-CAM-ULT
Kod ADI: CT-CAM-ULT
Gwarancja: 24M, zobacz szczegóły

Ilość: