AXIS Communications AXIS PEOPLE COUNTER

AXIS PEOPLE COUNTER
Aplikacja embeded do kamer Axis

Axis People Counter jest aplikacją do zliczania osób przekraczających wirtualną linię zliczania wykreśloną na kadrze obrazu kamery. Zasadniczym zastosowaniem jest zliczanie osób wchodzących i wychodzących np. ze sklepu.

AXIS Communications AXIS PEOPLE COUNTER

Axis People Counter jest aplikacją do zliczania osób przekraczających wirtualną linię zliczania wykreśloną na kadrze obrazu kamery. Zasadniczym zastosowaniem jest zliczanie osób wchodzących i wychodzących np. ze sklepu. Kamera powinna być umiejscowiona nad miejscem przechodzenia osób. Wyniki zliczania przechowywane są w pamięci wewnętrznej kamery przez okres 90 dni i mogą być pobierane do zewnętrznych aplikacji w tym do Axis Store Reporter. Klika kamer wykorzystujących tą aplikację może być połączone z jeden system dzięki funkcjonalności aplikacji pracującej w jednej z kamer w systemie - "kamera nadrzędna + kamery podrzędne".

Marka: AXIS Communications
Model: AXIS PEOPLE COUNTER
Kod ADI: 01147-011
Gwarancja: 01M, zobacz szczegóły

Ilość: