ACUSENSE 2.0 - nowa technologia od HIKVISION

ACUSENSE 2.0 - nowa technologia od HIKVISION

Od wielu lat stosuje się detekcję ruchu do optymalizacji nagrywania i wzbudzania alarmów w systemie telewizji przemysłowej. Była ona dostępna już w analogowych rejestratorach i kartach przechwytujących (kompresujących) dla komputerów PC.
 
Mimo wielu prób ulepszania algorytmów detekcji ruchu w taki sposób, aby zwiększyć ich nieczułość na cykliczne ruchy obserwowane w scenie (np. kołyszące się drzewa), do dziś generują duży odsetek fałszywych alarmów. Szczególną zmorą alarmowania z detekcji ruchu jest wzbudzanie fałszywych alarmów z powodu cieni obiektów  oraz latających owadów i pojawiających się w kadrze zwierząt domowych lub dzikich.
 
Pewną poprawę w takich przypadkach wnosi wykorzystanie analityki wideo, w której algorytm próbuje wychwycić na obrazie poruszające się obiekty charakteryzujące się określonym zachowaniem, co podnosi pewność zgłaszanych alarmów, ale wciąż odsetek powiadomień fałszywych pozostaje wysoki.
 
 
 
 

Współcześnie system CCTV coraz częściej spełnia nie tylko rolę wideo weryfikacyjną i dokumentującą faktyczny przebieg zdarzeń, ale również staje się źródłem alarmów przesyłanych do użytkownika w postaci powiadomień wykorzystujących oprogramowanie na PC lub na smartfony. Pożądane jest zatem by system przekazywał jak najmniejszy odsetek nieprawdziwych pobudzeń.

Najczęściej spotykaną w praktyce sytuację jest to, że liczba fałszywych powiadomień z klasycznej detekcji ruchu w zasadzie nie pozwala na używanie kamery w funkcji źródła alarmu aktywującego ochronę fizyczną lub przesłanie powiadomienia do użytkownika bądź operatora systemu.

Na rynku pojawiło się rozwiązanie, które wreszcie dalece poprawia dokładność funkcji detekcji ruchu dzięki wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia sztucznej inteligencji (AI Deep Learning) opracowanych przez firmę HIKVISION – technologia ACUSENSE 2.0. Technologia ta ma na celu nie tylko wychwycenie poruszającego się obiektu, ale również zidentyfikowane rodzaju obiektu – czy jest to człowiek, czy pojazd, czy inny rodzaj obiektu.

To nowe rozwiązanie pozwala na wzbudzanie alarmu detekcji ruchu jedynie w przypadku, gdy jest to wykryty jest ww. określony rodzaj obiektu. Powiadomienie o detekcji ruchu wysyłane z kamery może być wykorzystane przez rejestrator do rozpoczęcia nagrywania, zagęszczenia zapisu wideo (wzrostu liczby kl./s), zapisania informacji w dzienniku zdarzeń lub/i wysłania powiadomienia do aplikacji klienckiej na smartfonie. 

Średnia redukcja fałszywych alarmów detekcji ruchu korzystającej z klasyfikacji obiektów w ACUSENSE 2.0 to aż 98%! Jest to wynik pozwalający na wykorzystanie kamery w funkcji źródła alarmu bez obawy, że liczba powiadomień wykrycia ruchu spowoduje zalew nieprawdziwych informacji osłabiających czujność ochrony lub właściciela systemu.  

Nowe kamery z ACUSENSE 2.0 zależnie od ustawienia pola widzenia obiektywu są w stanie poprawnie dokonywać klasyfikacji typu obiektu w odległości nawet aż 50m. Co ważne ACUSENSE 2.0 nie wymaga skomplikowanej konfiguracji i kalibracji. Wystarczy zapewnić że obiekty, które mają podlegać klasyfikacji rodzajowej są nie mniejsze niż 1/16 i nie większe niż 1/2 wysokości kadru z kamery. Głębokie uczenie algorytmu wykonane przez HIKVISION i zaszyte w firmware kamery powoduje, że detekcja ruchu ACUSENSE 2.0 jest od razu gotowa do pracy po uruchomieniu kamery. 
   
Kamery HIKVISION serii DS-2CD2xx3G2 i DS-2CD2xx6G2 mogą również wykorzystać ACUSENSE 2.0 wspomagania zaimplementowanych w nich algorytmów analizy obrazu.
 
1. DS-2CD2xx3G2: naruszenie obszaru, przekroczenie linii:
 
 
 
2. SD-2CD2xx6G2: naruszenie obszaru, przekroczenie linii, wejście/opuszczenie przez obiekt zdefiniowanego obszaru:
 
 
 
Co ważne, by skorzystać z zalet ACUSENSE można użyć dowolny rejestrator marki HIKVISION – serii 71xxNI-K, 76xxNI-K lub 77xxNI-I.
 
Co więcej ACUSENSE 2.0 można również wykorzystać w kamerach HIKVISON bez ACUSENSE na pokładzie albo nawet stosując kamery innych producentów. W tym celu należy skorzystać z rejestratorów sieciowych HIKVISION serii DS-76xxNXI lub DS-77xxNXI. W każdym z rejestratorów można dokonać analizy klasyfikującej ACUSENSE 2.0 od 1 do 4 strumieni wideo (o rozdzielczości obrazu do 4MP). Inne strumienie mogą pochodzić np. z kamer HIKVISION z ACUSENSE 2.0, z których przekazywana będzie informacja o detekcji ruchu zoptymalizowana ich własną klasyfikacją obiektów ACUSENSE 2.0.  
 
 
 
Dostępne są również rejestratory analogowe HD, które pozwalają na zaangażowanie ACUSENSE 2.0 w wychwytywanie detekcji ruchu określonego typu obiektów w kadrze 2 lub 4 kamer analogowych. Sposób działania algorytmu ACUSENSE 2.0. jest taki sam jak w kamerach i rejestratorach IP.