Apollo 55000-137APO

55000-137APO
Nadmiarowa czujka ciepła serii 65 o progu 90°C (klasa CS)

Nadmiarowa czujka CS przechodzi w stan alarmowania tylko po przekroczeniu zadanej temperatury. W tej wersji dioda LED miga w sposób ciągły w stanie dozoru.

CPD
Apollo 55000-137APO

Czujka ciepła do detekcji temperatury używa pary zgodnych termistorów. Jeden z termistorów pracuje w temperaturze otoczenia, a drugi jest zamknięty. W normalnych warunkach, oba termistory rejestrują podobne temperatury, ale w czasie pożaru, temperatura rejestrowana przez pierwszy termistor będzie szybko wzrastać, co spowoduje brak równowagi pomiędzy termistorami i spowoduje przejście czujki w stan alarmowania.
Nadmiarowa czujka CS przechodzi w stan alarmowania tylko po przekroczeniu zadanej temperatury.
Seria 65 zawiera 12 czujek ciepła tak, aby jak najlepiej dopasować je do różnych warunków pracy.

Certyfikat zgodności nr 0832-CPD-0012

Parametry techniczne
Typ czujki nadmiarowa ciepła (próg 90ºC - klasa CS)
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 9 ... 33 V DC
Prąd dozorowania 0,045 mA (przy 24V DC)
Prąd alarmowania 52 mA
Zakres temperatur pracy -20 ... +90 °C
Wilgotność względna 0 ... 95 % (bez kondensacji)
Kolor biały
Średnica 100 mm

Certyfikaty
0832-CPD-0012 ORG (290.52 KB)
certyfikat CPR ORG (34.69 KB)
certyfikat LPCB ORG (210.01 KB)
certyfikat VdS ORG (1.36 MB)

Deklaracje zgodności
deklaracja CE ORG (298.89 KB)
deklaracja własności użytkowych ORG (55.19 KB)

FAQ
Pożary testowe - broszura PL (4.37 MB)

Karty katalogowe
Karta katalogowa 55000-137APO (69.3 KB)
Marka: Apollo
Model: 55000-137APO
Kod ADI: 55000-137APO
Gwarancja: 10Y, zobacz szczegóły

Ilość: