Merawex ZSP25-D-MS

ZSP25-D-MS
Zestaw zasilacza wyniesionego mikrofonu alarmowego

Zasilacz ZSP25-D-MS jest stabilizowanym źródłem gwarantowanego napięcia stałego zasilającego wyniesiony mikrofon alarmowy PSS96DT oraz nadajnik konwertera światłowodowego serii CFO121.

CNBOP
Merawex ZSP25-D-MS
Merawex ZSP25-D-MS

ZSP25-D-MS spełnia normę PN-EN-54-4:2001 i przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania wyniesionego stanowiska mikrofonu strażaka. Przy przejściu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjściu nie obserwuje się chwilowych zaników napięcia. Zasilacz z akumulatorem oraz mikrofon strażaka serii PSS wraz z konwerterem światłowodowym umieszczony jest w szafce przeznaczonej do zawieszenia na ścianie. Szafka jest wyposażona w zamek uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom nieupoważnionym. Zamek przystosowany jest do otwierania przy pomocy lekkiego toporka strażackiego.

Parametry techniczne
Napięcie i prąd wyjścia 1 24 V DC/0,2 A
Napięce i prąd wyjścia 2 12 V DC/0,4 A
Akumulator 12 V. 28 Ah
Maks. prąd z sieci w stanach ustalonych 0.4 A
Maks. udar przy załączeniu sieci 10 A
Sprawność 70 % (dla warunków znamionowych i naładowanej baterii)
Napięcie buforowania 13.4 - 13.8 V DC (temperatura otoczenia 20 °C)
Wpływ temp. otocz. na nap. buforowania -20mV/°C
Maks. prąd ładowania baterii 1,4..1,6 A
Napięcie sygnaliz. rozładow. baterii 11 - 12 V
Napięcie odłączenia baterii 9.8 - 10.3 V
Prąd na potrzeby własne 40 mA (pobierany z baterii akumulatorów)
Wskaźniki LED sieć. alarm
Wyjścia przekaźnikowe trzy styki przełączalne (NO/NC) sygnalizujące zanik zasilania i alarm zbiorczy
Zasilanie 230 V +15 %, -20 %
Uwaga! Towar niedostępny. Prosimy o kontakt w sprawie doboru zamiennika.