Milestone XPCODL

XPCODL
Licencja oprogramowania NVR/VMS Licencja obsługi kamery

XPCODL jest licencją kamery oprogramowania XProtect Coroprate firmy Milestone Systems. XProtect Corporate umożliwia wykorzsytanie nieograniczonej liczby kamer i serwerów oraz współdzielenie kamer między systemami XProtect Corporate.

Milestone XPCODL

XPCODL jest licencją kamery oprogramowania XProtect Coroprate firmy Milestone Systems. XProtect Corporate umożliwia wykorzsytanie nieograniczonej liczby kamer i serwerów oraz współdzielenie kamer między systemami XProtect Corporate.
Do licencji XPCODL obligatoryjnie należy zakupić Software Upgrade Plan w wymiarze co najmniej roku.


Karty katalogowe
Karta katalogowa XPCODL (138.24 KB)