Milestone XPCOBT

XPCOBT
Licencja oprogramowania NVR/VMS Nieograniczona liczba kamer i serwerów

XPCOBT jest licencją bazową oprogramowania XProtect Coroprate firmy Milestone Systems. XProtect Corporate umożliwia wykorzsytanie nieograniczonej liczby kamer i serwerów oraz współdzielenie kamer między systemami XProtect Corporate.

Milestone XPCOBT

XPCOBT jest licencją bazową oprogramowania XProtect Coroprate firmy Milestone Systems. XProtect Corporate umożliwia wykorzsytanie nieograniczonej liczby kamer i serwerów oraz współdzielenie kamer między systemami XProtect Corporate.
Do licencji XPCOBT obligatoryjnie należy zakupić Software Upgrade Plan w wymiarze co najmniej roku.


Karty katalogowe
Karta katalogowa XPCOBT (76.11 KB)

Specyfikacje techniczne
Tabela porównawcza oprogramowania (1.37 MB)