Honeywell WPP4API

WPP4API
Narzędzie do tworzenia programów współpracujących z oprog. Win-Pak PE 4.0

Interfejs programowy dla Win-Pak PE 3.2 - 4.0 - narzędzie programistyczne do tworzenia aplikacji współpracujących z oprog. Win-Pak 3.2 - 4.0 w celu zwiększenia jego funkcjonalności pod kątem potrzeb konkretnego systemu. Wymagane uprzednie podpisanie umowy

Honeywell WPP4API

WPP4 API czyli interfejs programowania aplikacji Win-Pak PE 4.0 jest narzędziem programistycznym służącym do tworzenia aplikacji współpracujących z oprogramowaniem Win-Pak PE 3.2 - 4.0. Można w ten sposób zwiększyć jego funkcjonalność pod kątem potrzeb konkretnego systemu. API zawiera zestaw programowych interfejsów umożliwiających wymianę danych pomiędzy oprogramowaniem Win-Pak, a zewnętrzną aplikacją, dzięki czemu możliwe jest pobieranie wyselekcjonowanych danych z obsługiwanych systemów kontroli dostępu (serie PRO3200/PRO2200, N-1000, NS2, NetAXS) w celu ich dalszego przetwarzania zgodnie z potrzebami użytkowników danego systemu, a także komunikacja zewnętrznych aplikacji z obsługiwanymi systemami KD. Przykładem takich rozwiązań jest aplikacja Ifter InPRO RCP WinPak, służąca do rejestracji czasu pracy na podstawie danych zebranych przez system kontroli dostępu PRO22/PRO32 lub aplikacja Ifter InPRO BMS, pozwalająca na integrację pomiędzy wieloma systemami zabezpieczeń oraz zarządzanie nimi z jednego miejsca.
Dzięki zastosowaniu API można jednocześnie przetwarzać dane płynące z systemu KD i przechowywane w jego bazie oraz dane, na które standardowo nie ma miejsca w Win-Paku. Za przykład mogą posłużyć systemy awizacji, pozwalające określić dla każdej karty takie dane, jak przedmioty wnoszone do chronionego obszaru, numer rejestracyjny pojazdu, numery dowodów tożsamości, pracownik odpowiedzialny za osobę wchodzącą na podstawie przepustki itp. W takich rozwiązaniach wszystkie dane dodatkowe przetwarzane są w zewnętrznej aplikacji, która dzięki API komunikuje się z Win-Pakiem i śledzi przejścia danej osoby, łącząc w ten sposób zdarzenia kontroli dostępu z danymi o odwiedzających. Dodatkowo, po zdefiniowaniu odpowiednich kryteriów, aplikacja taka może wyświetlić alarm dla operatora. Podobnie może wyglądać działanie aplikacji dla działu zarządzania zasobami ludzkimi - do danych pracownika zapisanych w systemie KD można dopisać dane np. o posiadanych certyfikatach, aktualnych badaniach lekarskich, itp. wyświetlając alarm, gdy termin ich ważności upływa.
Innym scenariuszem jest stworzenie integracji pomiędzy dwoma systemami standardowo nie współpracującymi między sobą. Jednym z nich może być PRO3200, a drugim dowolny inny system, o ile jego producent również udostępnił dla niego API. Możliwe jest wówczas wytworzenie aplikacji, która obsługuje interfejsy obydwu systemów, dla wspólnej ich komunikacji.
Są to jedne z wielu możliwych scenariuszy wykorzystania API.

WPP4 API>/b> jest kompatybilne wstecz z Win-Pakiem PE w wersji minimum 3.2. UWAGA! API w wersji 4.0 nie jest kompatybilne z najnowszym Win-Pakiem 4.4. Dla tej wersji dedykowany jest produkt WPP44API.

Korzystanie z WPP4 API wymaga podpisania umowy licencyjnej z jego producentem, firmą Honeywell. Firma ADI jako autoryzowany dystrybutor pośredniczy w jej podpisaniu.

Parametry techniczne
Właściwości Środowisko służące do wytworzenia aplikacji według indywidualnych wymagań użytkownika - wymagana umiejętność programowania (VC++) lub skorzystanie z usług zewnętrznej firmy
Uwagi Kompatybilność tylko z Win-Pak 3.2 (build 670.16) do 4.0 (build 673.3.x)
Uwagi II Wymagane podpisanie umowy licencyjnej

Karty katalogowe
Karta katalogowa WPP4API (138.22 KB)
Uwaga! Towar niedostępny. Prosimy o kontakt w sprawie doboru zamiennika.