Honeywell HDCS

HDCS
Oprogramowanie VMS 4 monitory, 256 urządzeń, 2000 kanałów video

HDCS jest darmowym oprogramowaniem stworzonym do obsługi rejestratorów Honewyell serii Performance (HENxxxx). Pozwala ono na jednoczesny podgląd zdalny z wielu kamer i rejestratorów, a także na odtwarzanie i archiwizację materiału video.

Honeywell HDCS

HDCS jest darmowym oprogramowaniem dla PC stworzonym do obsługi rejestratorów Honewyell serii Performance (HENxxxx). Pozwala ono na jednoczesny podgląd zdalny z wielu kamer i rejestratorów, a także na odtwarzanie i archiwizację materiału video. Smart PSS pozwala na wizualizację rozmieszczenia kamer na mapach graficznych i może pracować na maksymalnie 4 monitorach komputera klasy PC. Dostępna jest wersja na komputery MAC (podgląd video tylko na jednym monitorze).

Parametry techniczne
Liczba obsługiwanych urządzeń 256 szt. (wersja MAC 50 szt.)
Liczba obsługiwanych kanałów 2000 szt. (wersja MAC 1024 szt.)
Typ obsługiwanych urządzeń Honeywell (kamery IP, rejestratory sieciowe)
Podgląd video +
Maksymalna liczba monitorów 4 szt. (jednocześnie wyświetlane maks. 64 kanały video)
Definiowanie i zapamiętywanie rozmieszczenia kamer Tak
Przetwarzanie obrazów rybie oko Tak (z kamer hemisferycznych)
Sterowanie PTZ Tak (wywoływanie funkcji kamer PTZ)
Zarządzanie dekoderami i ścianą video Tak
Zrzutu obrazu z poglądu Tak (również nagrywanie obrazu z kamery w podglądzie na stacji PC)
Odsłuch audio Tak
Odtwarzanie natychmiastowe Tak (najnowszych nagrań na rejestratorze)
Odtwarzanie +
Liczba kanałów odtwarzania do 36 szt.
Wyszukiwanie nagrań wg. typu Tak
Archiwizacja nagrań Tak (do formatów .dav, .avi, .asf, .mp4; wersja na MAC tylko format .dav)
Powiadamianie o alarmach i zdarzeniach z urządzeń Tak
Mapy graficzne +
Format mapy graficznej BMP/JPEG
Zagnieżdżanie map Tak (do 64 poziomów)
Inne +
Konfiguracja zdalna urządzeń Tak
Użytkownicy Smart PSS Tak (możliwość nadawania uprawnień przez administratora Smart PSS)
Dziennik zdarzeń Smart PSS Tak
Zdalne przeglądanie dzienników urządzeń Tak
Transmisja audio do urządzeń zdalnych Tak
Wymagania sprzętowe (minimlane) Procesor Intel i3, >, 2GB RAM, karta graficzna 512MB, rozdzielczość monitora >, 1024x768
System operacyjny Windows XP/7/8.1/10 lub MAC 10.7+
Język polski interfejsu użytkownika Tak

Instrukcje obsługi
Instrukcja HDCS (wersja EN) (3.8 MB)

Oprogramowanie sieciowe
Oprogramowanie HDCS dla Windows (58.36 MB)
Oprogramowanie HDCS dla MAC (71.44 MB)