Teletek RC-102-TE

RC-102-TE
PILOT

Pilot pracujący w paśmie 868 MHz. Współpraca z systemem AVA - centrala CP-100-TE.

Teletek RC-102-TE

Pilot pracujący w paśmie 868 MHz. Współpraca z systemem AVA - centrala CP-100-TE.

Uwaga! Towar niedostępny. Prosimy o kontakt w sprawie doboru zamiennika.