Honeywell NXD2

NXD2
Ekspander NetAXS-123 dla 2 przejść

Ekspander NXD2 serii NetAXS-123 jest modułem rozszerzającym, zwiększającym możliwości kontrolera o obsługę dodatkowych 4 czytników w dwóch przejściach. Pasuje do kontrolera NX1MPS.

Honeywell NXD2

Ekspander NXD2 serii NetAXS-123 jest modułem rozszerzającym, zwiększającym możliwości kontrolera o obsługę dodatkowych 4 czytników w dwóch przejściach. Pasuje do kontrolera NX1MPS. Po zmianie obudowy i dodaniu zasilacza 12V DC pasuje także do do kontrolera NX1P.
Ekspander NXD2 rozszerza kontroler NX1MPS do maksymalnej dostępnej konfiguracji kontrolera NetAXS-123 (3 przejścia). Pod warunkiem wymiany obudowy i dodania zasilacza, kontroler NX1P również może zostać rozbudowany za pomocą NXD2 do maksymalnej konfiguracji. Ponadto w kontrolerach NX2MPS oraz NX2P, ekspander NXD2 może zastąpić istniejącą płytkę rozszerzającą i również rozszerzyć je do maksymalnej, 3 drzwiowej konfiguracji (dla NX2P wymagana wymiana obudowy i dodanie zasilacza). W przypadku, gdyby wymagana była kontrola jeszcze większej liczby przejść można skorzystać z 2 opcji rozbudowy:
- zainstalowanie drugiego kontrolera NetAXS-123 i przyłączenie go przez magistralę RS-485 do pierwszego. W ten sposób można stworzyć pętlę do 31 kontrolerów (do 93 drzwi kontrolowanych dwustronnie lub jednostronnie) objętych globalnym antipassback'iem
- zainstalowanie drugiego kontrolera NetAXS-123 i przyłączenie go do tej samej sieci TCP/IP co pierwszy. W ten sposób można stworzyć wirtualną pętlę do 16 kontrolerów (do 48 drzwi kontrolowanych dwustronnie lub jednostronnie) objętych globalnym antipassback'iem.

Kontrolery z serii NetAXS mogą być całkowicie zarządzane i nadzorowane z poziomu przeglądarki www. Jednakże jeśli to za mało (np. wymagane jest zaawansowane raportowanie) wówczas można skorzystać z dedykowanej dla nich wersji oprogramowania Win-Pak - Win-Pak Express Edition/Win-Pak XE. Oczywiście kontrolery NetAXS mogą być wykorzystywane także do budowy mieszanych systemów z kontrolerami PRO3200, wówczas zalecana jest obsługa obu typów kontrolerów z oprogramowania Win-Pak Standard Edition (SE) lub Professional edition (PE). Przy wykorzystaniu Win-Paka SE i PE możliwa jest integracja tych urządzeń z systemami CCTV Honeywell oraz systemem SSWiN Galaxy.

Parametry techniczne
Liczba czytników 4
Liczba kontrolowanych przejść 2
Liczba wejść 12
Liczba wyjść 4
Temperatura pracy 0 ~ 49 °C
UWAGI Do rozbudowy NX1MPS, NX2MPS

Karty katalogowe
Karta katalogowa NXD2 (139.45 KB)
Marka: Honeywell
Model: NXD2
Kod ADI: NXD2
Gwarancja: 36M, zobacz szczegóły

Ilość: