NUUO Main Console

NUUO Main Console
Oprogramowanie NVR/VMS do 64 kamer/serwer, kamery IP i analogowe

Oprogramowanie NUUO Main Console jest oprogramowaniem rejestracji (NVR) połączonym z oprogramowaniem zarządzającym VMS. Jest to zaawansowany system obsługi kamer IP oparty o komputery-serwery IP CCTV. Współpracuje kartami kamer analogowych serii SCB.

NUUO NUUO Main Console

Oprogramowanie NUUO Main Console jest zaawansowanym oprogramowaniem rejestracji (NVR) połączonym z oprogramowaniem zarządzającym VMS. Pozwala na tworzenie serwerów IP CCTV opartych o komputery PC/serwery rejestrujących video i audio pochodzących ze strumienii sieciowych z kamer IP. Main Console obsługuje karty kompresujące SCB-7016S/7008S umożliwiające budowę hybrydowego serwera CCTV. Serwer Main Console współpracuje z darmowym oprogramowaniem klienckim NUUO Live Viewer (jednoczesna obsługa wielu serwerów, podgląd na żywo na 2 monitorach), NUUO Playback System (odtwarzanie nagrań) oraz NUUO Backup System. Mniejsze systemy (do ok. 16-20 kamer IP) mogą posiadać wyświetlanie na tej samej maszynie (przy zachowaniu odpowiedniej konfiguracji sprzętowej komputera). NUUO Main Console współpracuje z modułami we./wy. alarmowych NUUO oraz posiada złożony schemat analizy alarmów (w tym analizę zawartości video) i reakcji na powstające alarmy oraz szczegółowy dziennik zdarzeń. W najnowszej wersji software NUUO wspołpracuje w pełni z kamerami do systemów LPR firmy Hikvision, dzięki czemu możemy w programie otrzymywać dane o pojazdach, ich zdjecia itp. Wymagania sprzętowe dla serwera rejestrującego i stacji klienckich można oszacować za pomocą kalkulatora NUUO.

Parametry techniczne
Kamery analogowe Przez karty kompresji SCB-7016S/7008S
System Smart Guard Analiza obrazu (ruch, utrata wizji, obcy obiekt, brakujący obiekt, utrata ostrości kamery, sabotaż kamery)
System Couting Application Zliczanie obiektów w polu widzenia kamer (prezentacja wyników na wykresie czasowym)
Obsługa map graficznych Tak
Współpraca z NUUO CMS Tak
Monitorowanie zasobów serwera Tak (z powiadomieniem w razie alarmu systemowego)
Obsługa kamer obrotowych Tak (obsługa joystika)
Obsługa alarmów Reakcja na alarm na obrazie, alarm dźwiękowy, informacja przez e-mail, SMS, akcja PTZ, transmisja na FTP, aktywacja wyjścia alarmowego
Generacja strumieni dla sieci WAN Tak
Współpraca z SCB-C24/26/28 Wymaga SCB-C08
Obsługa POS Tak (wymagana licencja SCB-31A POS)
Parametry podstawowe
LIczba obsługiwanych kamer do 96 (na jeden serwer)
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP Zgodnie z listą kompatybilności (wymagane licencje SCB-IP01)
Wyjścia sygnałów
Liczba obsługiwanych monitorów 2 monitory
Funkcje
Dziennik oprogramowania Tak
Inne Znak wodny nagrań
Tryby rejestracji Harmonogram, ręczny, zdarzenia (ruch, alarm, zdarzenia systemu Smart Guard)
Detekcja, obsługa alarmów
Dziennik zdarzeń Tak
Porty, Interfejsy
Wejścia alarmowe Z niektórych kamer i modułów SCB NUUO (patrz lista kompatybilnych kamer)
Wyjścia alarmowe W niektórych kamerach i w modułach SCB NUUO (patrz lista kompatybilnych kamer)
Sieć
Oprogramowanie do obsługi zdalnej NUUO Remote Live View , NUUO Playback System, NUUO Backup System (darmowe)
Obsługa przez przegladarkę www Tak
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie
Generacja dodatkowych strumieni Dla telefonów i smartfonów

Instrukcje obsługi
Instrukcja oprogramowania NUUO Main Console(5.82 MB)

Karty charakterystyki
Lista kompatybilnych kamer DP v2.19 (5.27 MB)
Lista kompatybilnych kamer DP v2.20 (5.63 MB)
Lista kompatybilnych kamer DP v3.0 (5.54 MB)
Lista kompatybilnych kamer z DP v3.5 (6.32 MB)
Lista kompatybilnych kamer z DP v5.12 (5.57 MB)

Karty katalogowe
Karta katalogowa NUUO Main Console (131.15 KB)

Oprogramowanie sieciowe
Device Pack v2.16 (19.17 MB)
Device Pack v2.19 (19.42 MB)
Device Pack v2.20 (19.59 MB)
Device Pack v3.0 (19.97 MB)
Device Pack v3.5 (20.62 MB)
Main Console v3.5.53 (klient i serwer) (216.44 MB)
Device Pack v3.12 (22.2 MB)
Device Pack v3.13 (22.26 MB)
Main Console v6.1.1.27 (serwer i klient) (588.28 MB)
Main Console v7.0.0 (klient i serwer) (688.04 MB)