Krosownice sieciowe

Krosownice sieciowe umożliwiaja zwielokrotnienie podglądu obrazu z kamer w systemie Instek. Krosownice umożliwiają podgląd na żywo, odtwarzanie archiwum jak również sterowanie kamerami. Przełaczanie kamer odbywa się z poziomu klawiatury HEGS 5300 podłączonej do krosownicy lub ze stacji operatorskich.