Wycofanie modułów XP95 z obrotu

SYMBOL PRODUKTU WYCOFANEGO

OPIS PRODUKTU WYCOFANEGO

SYMBOL ZAMIENNIKA

OPIS ZAMIENNIKA

55000-841APO

Moduł XP95 1 wejście nadzorowane

SA4700-100APO

Moduł Soteria 1 wejście

55000-843APO

Moduł XP95 1 wejście nadzorowane (4 stany)

SA4700-100APO

Moduł Soteria 1 wejście

55000-847APO

Moduł XP95 1 wejście / 1 wyjście

SA4700-102APO

Moduł Soteria 1 wejście / 1 wyjście

55000-849APO

Moduł XP95 1 wyjście

SA4700-102APO

Moduł Soteria 1 wejście / 1 wyjście

55000-875APO

Moduł XP95 1 wejście / 1 wyjście 250V AC

SA4700-103APO

Moduł Soteria 1 wejście / 1 wyjście 230V AC

55000-803APO

Moduł DIN XP95 1 wejście / 1 wyjście

SA4700-302APO

Moduł DIN Soteria 1 wejście / 1 wyjście

55000-804APO

Moduł DIN XP95 1 wyjście

SA4700-302APO

Moduł DIN Soteria 1 wejście / 1 wyjście

55000-821APO

Moduł DIN XP95 1 wejście + opto

SA4700-300APO

Moduł DIN Soteria 1 wejście

55000-822APO

Moduł DIN XP95 1 wejście

SA4700-300APO

Moduł DIN Soteria 1 wejście

Po pomyślnym wdrożeniu fazy 1 nowych modułów pętlowych Apollo, moduły XP95, zgodnie z załączoną tabelą, zostają wycofane z rynku i zastąpione nowymi modułami SOTERIA.

 

 

Nowe moduły adresowalne są w pełni kompatybilne wstecznie. Przy wykorzystaniu protokołu XP/Discovery, będą działały jak równoważne urządzenia XP95. Mogą też pracować, jako nowa seria Apollo SOTERIA® wykorzystując CoreProtocol®. Wycofanie modułów Apollo XP95 eliminuje konieczność magazynowania wielu typów urządzeń. Nowe moduły to kompatybilne urządzenia z najnowocześniejszą technologią i w bardziej opłacalnej formie.

Wymienione powyżej urządzenia XP95 będzie można zamawiać maksymalnie do 29 czerwca 2017 r. Każde zamówienie wycofywanych urządzeń po 30 czerwca będzie skutkowało automatyczną zamianą na nowy model.