Ifter Inpro BMS - Integracja rejestratorów cyfrowych Hikvision

Ifter Inpro BMS - Integracja rejestratorów cyfrowych Hikvision

W ostatnim czasie system integracyjny InPro BMS firmy Ifter został rozbudowany o obsługę rejestratorów CCTV firmy HIKVISION. Dzięki wykorzystaniu SDK dostarczanego
przez producenta rejestratorów udało się zintegrować całą rodzinę tych urządzeń.

W InPro BMS, w ramach integracji zrealizowano przede wszystkim wyświetlanie obrazu na żywo. Na podkładach architektonicznych nanosi się pole, w którym wyświetlany będzie obraz z kamery, a także ikony kamer prezentujące ich lokalizację na terenie obiektu. Dla każdego widoku definiuje się kamerę domyślną, z której prezentowany będzie obraz w chwili jego otwarcia. Klikanie na ikony kamer rozmieszczonych na planach spowoduje przełączenie obrazu na odpowiednią kamerę. Na planach tych oprócz ikon kamer wstawia się również ikony czujek i innych urządzeń, których stan zmieniany jest automatycznie w chwili wystąpienia zagrożenia. Wybór odpowiedniej kamery pozwala
na szybką weryfikację zagrożenia.

W InPro BMS możliwe jest również skorzystanie z mechanizmu automatycznego wyświetlania obrazu z czujnika, który wykrył zagrożenie. Obraz ten może być wyświetlany na pełnym ekranie, a dzięki obsłudze przez InPro BMS wielu monitorów, również na dodatkowym monitorze.

Dodatkowo zrealizowaną funkcją podczas tworzenia integracji jest automatyczne powiązywanie zdarzeń z urządzeń, takich jak czujki z obrazem archiwalnym. Na jednym widoku możliwe jest wstawienie dziennika zdarzeń oraz pola, w którym wyświetlany będzie obraz z kamer. Klikając na zdarzenie, automatycznie pokazywany jest obraz z chwili wystąpienia tego zdarzenia z kamery skojarzonej z czujką, z której przyszło to zdarzenie.

Obsługiwane rejestratory cyfrowe HIKVISION:

 • DS-91XX-HF-XT                         
 • DS-90XX-HF-XT                         
 • DS-90XXHFI-ST                         
 • DS-90XXHFI-S(H)                      
 • DS-91XXHFI-ST                         
 • DS-91XXHFI-S(H)                      
 • DS-91XXHWI-ST                        
 • DS-91XXHFI-RH                        
 • DS-81XX                                   
 • DS-73XX                                   
 • DS-72XX                                   
 • DS-80xxHFI/HEI/HCI/HSI-S        
 • DS-76xxNI-SE                           
 • DS-77xxNI-ST                           
 • DS-86xxNI-ST                           
 • DS-96xxNI-ST                             

Do wyżej wymienionych rejestratorów podłączyć można zarówno kamery IP jak i kamery analogowe.

Przykładowe widoki:

Ifter

Rys. 1 Plan obiektu z czujkami oraz obrazem z kamery

Ifter

Rys. 2 Dziennik zdarzeń z prezentowanym obrazem archiwalnym