Satel GSM-4

GSM-4
Moduł zapasowego toru łączności dla linii telefonicznej

Moduł komunikacyjny GSM-4 umożliwia wykorzystanie sieci GSM w charakterze zapasowego toru łączności dla tradycyjnej przewodowej sieci telefonicznej.

Satel GSM-4

Moduł komunikacyjny GSM-4 umożliwia wykorzystanie sieci GSM w charakterze zapasowego toru łączności dla tradycyjnej przewodowej sieci telefonicznej. Moduł ten samodzielnie nadzoruje przewodową sieć telefoniczną i w przypadku jej awarii przełącza się na tor komórkowy. Moduł GSM-4 pozwala na realizowanie powiadamiania SMS oraz głosowego, możliwe jest również zdalne sterowanie dowolnymi urządzeniami za pomocą SMS, Clip oraz DTMF.

Parametry techniczne
Wejścia 4 z możliwością powiadomienia głosowego
Wyjścia 3 z możliwością zdalnego sterowania
Dedykowany moduł monitoringu dla central INTEGRA +
Transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM +
Konwersja komunikatów PAGER na SMS +
Zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS +

Karty katalogowe
Karta katalogowa GSM-4 (71.07 KB)
Uwaga! Towar niedostępny. Prosimy o kontakt w sprawie doboru zamiennika.