Xtralis ECO-SC-45

ECO-SC-45
Sensor NO2 (dwutlenek azotu) do detektora ECO

Wymienny cartridge z sensorem dla zasysających detektorów gazu typu Xtralis Eco. Sensor należy wymienić po upływie żywotności, która wynosi średnio od 3 do 5 lat zależnie od warunków środowiskowych, w jakich pracuje detektor.

Xtralis ECO-SC-45

Wymienny cartridge z sensorem dla zasysających detektorów gazu typu Xtralis Eco. Sensor należy wymienić po upływie żywotności, która wynosi średnio od 3 do 5 lat zależnie od warunków środowiskowych, w jakich pracuje detektor.

Uwaga! Towar niedostępny. Prosimy o kontakt w sprawie doboru zamiennika.