Satel CA-4 VKLED

CA-4 VKLED
Manipulator LED (typ K; zielone podświetlenie)

Manipulator przeznaczony jest do codziennej obsługi systemów CA-4 w podstawowym zakresie jego funkcjonalności. Za pomocą diod LED, centrala może przekazać użytkownikowi podstawowe informacje o stanie systemu.

Satel CA-4 VKLED
Parametry techniczne
Diody LED informujące o stanie wejść i systemu +
Alarm NAPAD wywoływany z klawiatury +
Podświetlenie klawiszy +
Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie +

Karty katalogowe
Karta katalogowa CA-4-VKLED (78.94 KB)
Uwaga! Towar niedostępny. Prosimy o kontakt w sprawie doboru zamiennika.