Centrale pożarowe Advanced seria Mx Pro 5

Adresowalne centrale sygnalizacji pożarowej Advanced z serii Mx Pro 5 Advanced MXPro 5

Apollo

Centrale pożarowe AdvancedMxPro 5 jest rozwiązaniem firmy Advanced, bazującym na 14-letnim doświadczeniu. Advanced jest liderem rynku adresowalnych central pożarowych w Wielkiej Brytanii. Rodzina central pożarowych MxPro 5 obejmuje centrale od 1 do 8 pętli. Obsługiwany protokół to Apollo Xp95 oraz Discovery.
 
Przewidywane jest również wsparcie dla nowych protokołów Apollo mających dopiero pojawić się na rynku (Core Protocol, Soteria). Centrale pożarowe Advanced zostały zaprojektowane tak, aby były proste w instalacji, konfiguracji i pracy - od prostych instalacji aż po zsieciowane systemy obejmujące do 200 central. MxPro jest pewnym, skalowalnym rozwiązaniem, które dopasowuje się do zmieniających się z czasem potrzeb użytkownika.
 

Oferta Advanced

 

 
 
 
 

Właściwości:

 • 1, 2, 4 lub 8 pętli,
 • Do 126 urządzeń na pętlę,
 • Do 2 000 stref detekcji,
 • Do 200 000 urządzeń w sieci,
 • Komunikacja True Peer to Peer,
 • Sieciowalna do 200 węzłów,
 • Obsługa interfejsu BMS, bramka sieciowa, dostęp z sieci Ethernet,
 • Funkcja mierników napięcia i prądu, oscyloskop,
 • Monitoring wszystkich obwodów centrali z sieci,
 • Czujnik temperatury akumulatorów,
 • Porty USB i RS232 Prosty interfejs Point & Click oprogramowania konfiguracyjnego MxConfig,
 • Funkcja AutoLearn wykrywa wszystkie podłączone urządzenia pętlowe,
 • Szybkie uruchomienie systemu,
 • Opcja rozbudowy - karty peryferyjne,
 • 20 w pełni programowalnych diod LED w standardzie,
 • 4 programowalne przyciski użytkownika w standardzie
 • Pamięć zdarzeń - 5000 zdarzeń ogólnych i alarmów,
 • Historia każdego urządzenia pętlowego,
 • 200 programowalnych stref obiektu na cele weryfikacji alarmów,
 • Logo użytkownika na wyświetlaczu LCD,
 • Czasowe blokowanie stref i urządzeń pętlowych,
 • Matryca sterowań obejmująca wyrażenia logiczne,
 • Obsługa protokołów Apollo XP95 i Discovery,
 • Certyfikowana wg EN54-2, 54-4 oraz 54-13,
 • Certyfikaty CNBOP, VdS, CPD.

Oprogramowanie konfiguracyjne MxConfig:

MxConfig

 

Centrale pożarowe Advanced z serii Mx Pro 5 współpracują z szeroką gamą urządzeń adresowalnych i konwencjonalnych Apollo dostępnych w naszej ofercie:

Pobierz katalog oraz informator techniczny

Oferta Apollo

Pobierz

Pobierz

EN54-13

Centrale Advanced z serii MxPro 5 zostały dodatkowo przebadane na zgodność z normą EN54-13. Zodność z EN54-13 oznacza, że system będzie pracował z maksymalną wydajnością i iezawodnością w czasie pożaru. Podwyższony pobór prądu w warunkach pożarowych w połączeniu z podwyższoną rezystancją obwodów sygnalizacyjnych, może spowodować nieprawidłowe działanie sygnalizatorów i innych urządzeń w warunkach alarmu II stopnia. Centrala Advanced z serii MxPro 5 jest jedną z niewielu dostępnych central pożarowych z
dopuszczeniem EN54-13. Centrala nieustannie monitoruje wszystkie obwody pod kątem ich poprawnej pracy i zachowania parametrów. Pozwala to uniknąć niebezpiecznych sytuacji na obiekcie:

Wbudowane mierniki oraz ciągła kontrola parametrów okablowania:

 

 

 • spadek napięcia zasilania poniżej dopuszczalnych widełek
 • powolna praca systemów sieciowych
 • częściowe zwarcie lub przerwa w przewodzie (przycięty przewód, korozja od wilgoci itp.)
 • zmiana rezystancji przewodów (w wyniku zmiany ich długości) po przebudowach (nie zawsze rejestrowane przez wykonawców)

Advanced - prezentacja rodzajów obudów:

Advanced – demonstracja funkcji oscyloskopu:

Praca w sieci
 
Wydajna technologia sieciowa AdNet zapewnia najprostszą możliwą konfigurację i najlepszą dostępną pracę central pożarowych Advanced w sieci.
 
Sieć Advanced umożliwia pracę central pożarowych i innych peryferiów sieciowych z wykorzystaniem dwużyłowych przewodów miedzianych. Zapewnia to zmniejszenie kosztów instalacji przewodowej począwszy od małych systemów dwupanelowych aż do rozległych instalacji obejmujących do 200 central. Unikatową funkcją systemu jest komunikacja typu “true peer to peer”. Dzięki temu w sieci nie ma centrali z funkcją “master” a informacja z każdego wejścia dowolnego urządzenia systemu może zostać wyświetlona na dowolnej centrali. Wlicza się w to: alarm pożarowy, zdarzenie ogólne, uszkodzenie, blokada, zmiana stanu wejścia itp.
 
Funkcja strefowania umożliwia zdefiniowanie 2 000 stref w celu uporządkowania informacji przychodzących do centrali i wyświetlania ich w sposób przejrzysty. Ułatwia to również programowanie matrycy sterowań, która obejmuje centrale w sieci. Podłączenie centrali MxPro 5 do sieci Advanced powoduje automatyczne jej wykrycie i dopisanie do listy węzłów. Funkcja AutoLearn, dodawanie opisów i numerów stref pozwala na szybkie i łatwe uruchomienie całego systemu . Wszystkie pozostałe węzły sieciowe aktualizują się  automatycznie po przydzieleniu adresu dla nowej centrali minimalizując czas potrzebny na reprogramowanie systemu.
Praca w sieci

Pakiet oprogramowania konfiguracyjnego Dynamix Tools

Dynamix Tools

 

Terminal lokalny

Terminal lokalny

Programator flash

programator flash

Logo Tool

Service Tool

Service Tool

Wirtualny terminal operatora służący do diagnostyki centrali w przypadku problemów z wyświetlaczem i klawiaturą na panelu czołowym. Istnieje możliwość pobrania logu zdarzeń z
centrali pożarowej.
Flash programmer to prosty program służący do aktualizacji firmware centrali pożarowej do najnowszej wersji. Ostatnia wersja oprogramowania dostępna w karcie produktu.
Logo Tool jest narzędziem do wczytywania logo firmy instalatorskiej do centrali pożarowej. Logo jest wyświetlane w trybie dozoru na wyświetlaczu LCD.
Service Tool to rozbudowany generator raportów z historii zdarzeń w centrali pożarowej. Możliwość przeglądu indywidualnej historii każdego urządzenia pętlowego. Duży wybór formatów eksportu danych (pdf, xls, html).

Wizualizacja i integracja central pożarowych Advanced z innymi systemami niskoprądowymi na obiekcie

Ifter EQU
IFTER EQU jest oprogramowaniem wizualizacyjnym opartymna bazie danych typu SQL firmy Oracle. Wykorzystanie tego rozwiązania pozwala na uzyskanie systemu wielostanowiskowego, w którym każdy komputer może jednocześnie zapisywać i odczytywać bazę danych. System wykorzystuje technologię klient-serwer. Pozwala to na wdrożenie bardzo elastycznego i stabilnego rozwiązania, które umożliwia uruchamianie wielu komputerów w tym samym czasie. Na głównym komputerze instalowany jest serwer bazy danych, a pozostałe komputery łączą się z nim.
 
 
Architektura IFTER EQU
W bazie danych przechowuje się całą konfigurację i wydarzenia. Każda zmiana jest automatycznie zapisywana na wszystkich komputerach wchodzących w strukturę systemu, dzięki czemu można pracować w trybie online. Baza danych i IFTER EQU mogą być zainstalowane na tym samym komputerze.
 
Serwer Integracji łączy się z obsługiwanymi urządzeniami, rejestrując wszystkie zdarzenia w bazie danych. Możliwości skalowania systemu IFTER EQU pozwalają na zaimplementowanie go zarówno na małych, jak i dużych obiektach. Oprogramowanie stosowane jest m.in. w obiektach fabrycznych, handlowych, militarnych, biurowcach oraz szpitalach.
 
Firma IFTER nie skupia się na jednym producencie, dlatego w IFTER EQU zaimplementowano możliwość obsługi systemów SSP, SKD, SSWiN, CCTV, SKP oraz BMS różnych producentów. Klient może wybierać spośród wielu możliwości, czyniąc oprogramowanie IFTER EQU jeszcze bardziej uniwersalnym i elastycznym.

Przykładowy interfejs graficzny IFTER EQU: