Produkty Hanwha Techwin zgodne z NDAA 2018

Produkty Hanwha Techwin zgodne z NDAA 2018

Co to jest NDAA?

NDAA (National Defence Autorization Act – Ustawa Autoryzująca Wydatki Departamentu Obrony USA) jest cykliczną regulacją prawną uchwalana przez Kongres USA i zatwierdzaną przez Prezydenta USA. Co roku przygotowanemu budżetowi DoD (Department of Defence) towarzyszy ww. ustawa zobowiązująca to ministerstwo i inne instytucje federalne USA do podjęcia określonych działań, zobowiązań i decyzji.

W 2018 roku zespół kierowany przez nieżyjącego już senatora USA Johna S. McCaina przygotował regulację prawną NDAA, która w sekcji 889 zawiera wykluczenie stosowania przez jednostki federalne USA stosowania urządzeń i oprogramowania pochodzącego od kilku firm z Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Powodem powstania tej regulacji były raporty służby wywiadowczych i innych instytucji USA o  ukryte wykorzystywanie sprzedanego w USA sprzętu telekomunikacyjnego oraz CCTV przez służby państwowe ChRLD. Dodatkowym impulsem był fakt, że urządzenia tych firm są wykorzystywanie w systemach służących do represji wobec mniejszości urguskiej oraz opozycjonistów.

NDAA 2018 Section 889 literalnie wymienia następujące firmy:

  • Hytera Communications Corporation
  • Hangzhou Hikvision Digital Technology
  • Dahua Technology Company
  • Huawei Technologies
  • ZTE Corporation

oraz wszystkie produkty tych producentów sprzedawane pod innymi nazwami handlowymi i znakami towarowymi (tzw. OEM – Orignial Equipment Manufacturer).

Regulacja weszła w życie 13 sierpnia 2018 roku, jednakże zawierała odroczenia stosowania jej zapisów o 1 lub 2 lata oraz możliwość dodatkowego wyłączenia zastosowania jej zapisów o kolejny rok.

Od sierpnia 2021 wszystkie wymienione okresy włączeń zakończyły się i wszystkie jednostki federalne są obligowane do stosowania, a tym samym uzyskanie wyłączenia stosowania NDAA 2018 jest możliwe jedynie przez umotywowany wniosek złożony do Dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej USA (CIA).  

Oprócz zakazu zawierania kontraktów z firmami dostarczającymi sprzęt ww. wymienionych marek regulacja zabrania również wydawania federalnych pieniędzy (np. w przetargach) na ich urządzenia i oprogramowanie. Co więcej firmy prywatne, które korzystają ze sprzętu zabronionych marek nie mogą być stroną kontraktu z instytucją federalną USA ani kontraktu finansowanego przez budżet USA. Do dnia dzisiejszego również wiele stanów USA uchwaliło podobne regulacje obowiązujące na obszarze danego stanu.

Czy prawo USA wpływ na Polskę?

Z punktu widzenia polskich firm najważniejszym ograniczeniem jest zapis dotyczący dostarczania sprzętu objętego ograniczeniami. Wiele polskich firm dostarcza i instaluje urządzenia systemów zabezpieczeń technicznych bezpieczeństwa w firmach, które mają główną siedzibę w USA lub są finansowane kapitałem amerykańskim. Inwestor amerykański, jeśli chce wziąć udział w przetargu federalnym lub już obecnie ma kontrakt z instytucją państwową, musi złożyć oświadczenie o niewykorzystywaniu sprzętu zastrzeżonych marek. W związku z tym polski wykonawca pracujący na jego zlecenie nie może oferować mu ani instalować w jego siedzibie i oddziałach urządzeń objętych regulacją NDAA 2018. Zabronione wykorzystywanie sprzętu nie ogranicza się do użytkowania go w swoich jednostkach na terytorium USA, ale dotyczy firmy jako przedsiębiorstwa, jej spółek-córek czy oddziałów położonych na całym świecie – również w Polsce. Na firmę z USA może być nałożona kara finansowa na podstawie False Claim Act o wysokości od 11 665 do 23 331 dolarów USA przy czym może to być kara wielokrotna - za każde z naruszeń z osobna.

Ponieważ za złożenie nieprawdziwego oświadczenia grozi utrata kontraktu państwowego w USA lub kontraktu finansowanego z pieniędzy federalnych USA, firmy amerykańskie często wymagają od swoich polskich podwykonawców złożenia stosowanych oświadczeń nt. oferowanego sprzętu oraz pozostawania w zgodności z prawem USA. Przy zawieraniu kontraktu z firmą amerykańską należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy zobowiązujące do oświadczenia zgodności z prawem USA w szczególności z regulacjami DoD (Department of Defence  - Departamentu Obrony USA) i powiązane z nimi ewentualne kary umowne czy konieczność przyjęcia zwrotu lub demontażu sprzętu na własny koszt.

Należy zauważyć że polska firma mimo, że sama wykorzystuje sprzęt zastrzeżonej marki (np. w wideomonitoringu własnej siedziby lub swoich oddziałów) może być podwykonawcą dla firmy amerykańskiej, jeśli tylko nie będzie dostarczała jej takiego sprzętu.

Co ze sprzętem innych marek?

Kamery i rejestratory CCTV i IP CCTV dotychczas szeroko wykorzystywały procesory sygnałowe marki HiSilicon. Firma ta należy do Huaweii Technologies w związku z czym produkty finalne zawierające układy scalone HiSilicon podlegają ograniczeniom nakładanym przez NDAA.

Urządzenia CCTV zgodne z NDAA od Hanwha Techwin

Firma Hanwha Techwin zaprojektowała i wdrożyła do sprzedaży całą gamę nowych produktów CCTV, które nie wykorzystują układów scalonych HiSilicon. Dostępne są nowe modele kamer IP od 2 do 8 megapikseli, rejestratory sieciowe (IP) oraz rejestratory analogowe HD. Sprzęt ten można z pełną odpowiedzialnością oferować inwestorom amerykańskim bez obaw, że naraża się ich na naruszenie prawa USA, a własną firmę na utratę kontraktu, straty i kary umowne.

Urządzenia Hanwha Technwin to południowokoreańska myśl technologiczna, a same urządzenia powstają obecnie w przeważające większości w fabrykach Hanwha Techwin w Koreii i Wietnamie. Ciągły rozwój  technologiczny i wysoki nakłady na R&D przekładają się na szeroką gamę produktów CCTV marki Hanwha Technwin dostępną na rynku polskim.

Zapoznaj się z parametrami technicznymi urządzeń Hanwha Techiwn i porównaj je z innymi  produktami CCTV dostępnymi na stronie www.adiglobal.pl, pamiętając o wymogach i konsekwencjach płynących z NDAA 2018 dla Twojego biznesu.